top of page
  • Zdjęcie autoraTeO

Z 4D do 5D - Czyli pewne spostrzeżenia innych JA

(Adnotacje TeO: Wymiary, czyli słowa kryjące się za literą "D", są one niczym innym jak manifestacją fal energii na poziom Świadomości, i wszystkie dzieją się w TERA, a właściwie przejrzystość umysłowa i doświadczeniowa istnieje w 5D, w 4D jest tylko przejrzystość umysłowa, im niżej tym bardziej ograniczona świadomość, a im wyżej to bardziej poszerzona, lecz koniec końców to wszystko zatacza koło i tak twórcami 1D jest Świadomość z 12D, A Świadomość, która sobie uzmysłowi wszystkie D.....jest w 13D :D, proste nie?)

Koniec ewolucji jest bliski, mówi biolog ewolucyjny Matthias Glaubrecht w swojej nowej książce. Jednak ewolucyjna hipoteza Darwina jest iluzją. To, co nie istnieje, też nie może umrzeć. Ale ślepota Glaubrechta i jego kolegów wkrótce przeminie.

Koniec różnorodności biologicznej jest bliski, mówi biolog ewolucyjny Matthias Glaubrecht. Winien jest za to człowiek i jego sposób życia. Powinien to wiedzieć lepiej… Czy zapomniał o dinozaurach?

Życie na ziemi to ciągły proces stawania się i przemijania. Każda epokowa zmiana ogromnie zmienia to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czy on próbuje przestraszyć ludzi? Kto mu za to płaci?

Koniec ogłupiania ze strony polityki i skupionych naukowców. Nie ma również spowodowanych przez człowieka zmian klimatu. Typowa ludzka pycha wierzy, że może to zrobić. Promieniowanie słoneczne jest jedynym podstawowym czynnikiem kontrolującym klimat i pogodę. A Centralne Słońce, źródło działające przez nasze Słońce, jest niezwykle inteligentną istotą.

Podatki od CO2 nigdy nie mogą wpływać na klimat. Jest to głupota oparta na głupocie mężczyzn. Wszystkie te środki nigdy nie dotyczą naszej przyszłości ani bezpieczeństwa, ale zawsze dotyczą wyłącznie wyzysku, nadużycia władzy i uwięzienia.

Koniec rozproszenia uwagi pracą i bezsensownymi dyskusjami. Większość zawodów zniknie, ponieważ wykorzystują i odciągają naszą wewnętrzną boskość. Ci specjaliści żyją kosztem reszty ludności pracującej. Nie tworzą żadnych wartości ani nie sprawiają, że życie jest przyjemne lub spokojne: wojsko, policja, biurokracja, organy kontrolne, jurysdykcja, bankowość, polityka, dziennikarze, wiele gałęzi nauki i produkcja śmieciowych produktów, farmaceutyków i medycyny, i duże części trzeciego sektora jedynie przytępiają ludzi i ograniczają ich.

Wizualizujmy i stwórzmy nowy świat bez tych wyzyskiwaczy i pasożytów. Już samo to jest całkowitą rewolucją. Człowiek będzie pracował maksymalnie kilka godzin tygodniowo i nadal będzie prowadzić szczęśliwe życie w obfitości.

Koniec wykorzystywania seksualnego:  patriarchia, matriarchia, feminizm, płeć bla bla bla… Przemoc wobec dzieci, handel dziećmi, wymuszenia, operacje plastyczne, zmiany płci. Wszystko to zniknie bez podstawienia.

Koniec płci:  stosunek płciowy w celu prokreacji dzieci staje się zbędny w piątym wymiarze. Ekstaza w zjednoczeniu ludzi będzie znacznie silniejszym substytutem. Dzieci zostaną zwizualizowane i stworzone mentalnie - zgodnie z planami zaangażowanych dusz. Ciała nie będą już wynikiem klonowania. Człowiek znów stanie się androgyniczny. Jednak forma żeńska lub męska pozostanie w nowym jasnym ciele ze względów estetycznych. Stary model rodziny i szum singli wygasną. Wszyscy jesteśmy jednością.

Koniec religii:  wszystkie religie znikną - ten rodzaj sprawowania władzy również dobiega końca. Nikt nigdy nie został potępiony - nikt nie musi być zbawiony. Każdy jest odpowiedzialny za rozwój własnego boskiego potencjału. Nie ma Boga, który mógłby być czczony i uwielbiony. Wina, grzech i pokuta zrzekły się, podobnie jak nabyte sumienie. Człowiek jest duszą - on sam jest Bogiem w stawaniu się.

Koniec iluzji niedoboru:  Nabyte poczucie braku i niedoboru utrzymuje ludzi w ciągłym ruchu i sprzyja ich wyzyskowi poprzez pracę. Walka o przetrwanie to strach przed przetrwaniem. Ale jesteśmy nieśmiertelni.

Energii wcale nie brakuje, bo nie ma nic poza energią, co bezsprzecznie potwierdza Prawo Uniwersalne . Odpowiednia technologia pozyskiwania darmowej energii została powstrzymana przez ludzi, aby Projekt „Więzienie-Ziemia” nie dobiegł końca, ponieważ własne spersonalizowane, indywidualne źródło energii uwalnia ludzkość.

Ocalić oznacza być na drugim końcu, być słabym i zepsutym. Wszechświat jest obfity.

Koniec gospodarki opartej na pieniądzach:  System pieniądza dłużnego był głównym sposobem wyzysku i niewolnictwa. Jest zbyteczny i zniknie wraz z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Początkowo zostanie zastąpiony prostym systemem księgowym - ASTRAL - który będzie demokratycznie emitowany przez wszystkich ludzi i będzie dostępny dla wszystkich. Nie będzie odsetek ani zysków, ponieważ pieniądze same w sobie nie mają wartości. Ludzie wkrótce to zrozumieją.

W piątym wymiarze zniknie również waluta astralna. Wszystko powstanie natychmiast, więc nie będzie więcej wymiany towarów.

Koniec niezgody:  rządzący zawsze siali niezgodę i wychwalali walkę i wojnę: „To miłe i honorowe umrzeć za swój kraj”; "dziel i rządź". Ta metoda tak długo utrzymywała stary system przy życiu.

Koniec nadużywania władzy:  Nikt już nie ma interesu w uciskaniu i dominowaniu nad innymi. Uznaje się, że każdy człowiek jest samowystarczalnym stwórcą i szanuje go jak siebie samego. Bez strachu ludzie mogą się kochać. Znikną państwa, rządy i dyktatura bogatych. Ci ludzie mogą, jeśli chcą, pozostać na niższych zakresach częstotliwości i kontynuować grę w Karmę.

Koniec czasu liniowego:  Pojęcie czasu liniowego zostało już obalone jako błędna interpretacja naszych zmysłów i odpowiednie uwarunkowanie podczas wychowywania dzieci. Sekwencja przeszłości, teraźniejszości i przyszłości posłużyła czasowi jako fikcja. Wszystko dzieje się jednocześnie. Czas jest subiektywnym odczuciem. Każda żywa istota ma swoje własne postrzeganie czasu jako wyraz różnych poziomów świadomości.

Koniec matrycy 3D w bańce 3D planety więziennej Ziemia. Rozległa izolacja (kwarantanna) ludzi i Ziemi została już zniesiona. Cudzoziemcy z konstelacji Oriona, którzy sklonowali nas i torturowali nas jako dyrektorów więzień, już zniknęli. Ich poplecznicy - jak kabała - pozwalają, by stary system biegł dalej, pogrążając się w chaosie.

Większość z nas już żyje w wyższych światach doświadczeń, gdzie te scenariusze już na nas nie wpływają. Nowa ludzkość zostaje suwerenna i zostaje członkiem Federacji Galaktycznej.

Koniec historii:  Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Alexandre Kojève i Francis Fukuyama przewidzieli koniec historii w sensie ostatecznej syntezy, w której nie ma już więcej sprzeczności politycznych na świecie. To byłaby wówczas dyktatura kabały Nowego Świata. Jak jednak wyjaśniono, tak się nie stanie.

Nastąpi koniec historii w zwykłym znaczeniu, przede wszystkim koniec iluzorycznej historiografii z nieistniejącym, wyobrażonym czasem liniowym jako ramą. Na piątym poziomie stworzymy coś zupełnie nowego w dziedzinie jedności, która rzeczywiście jest wolna od sprzeczności i gwałtownych wstrząsów. Historię zastępuje wielowymiarowe doświadczenie - jednoczesne postrzeganie wielu światów w rozszerzonej świadomości.

Realizacja TERAZ:  Wszystko to dzieje się teraz w wieczności. W iluzorycznym postrzeganiu 3D energia All-THAT-Is została zinterpretowana jako czasoprzestrzeń. Innymi słowy, czas był zasadniczo czwartym wymiarem przestrzeni. Teraz czasoprzestrzeń, jak wszystko inne w naszym świecie, ukazuje się jako zjawisko energii o nieskończonych zakresach częstotliwości lub światach doświadczeń. Obecnie kończymy stare w 3D i tworzymy nowe na wyższych poziomach 4. i 5. wymiaru.

Realizacja jednoczesności:  wszystkie pasma częstotliwości / światy doświadczenia / „osie czasu” zachodzą jednocześnie. Reprezentują zatem gigantyczną grupę zakresów częstotliwości, które są ze sobą powiązane i pulsują razem. Wiele różnych alternatywnych zachowań na osobę jest wypróbowywanych synchronicznie i wywierają na siebie wpływ jednocześnie. Nie tylko każdy człowiek, ale także każda kultura i każdy obszar geograficzny istnieje na wielu różnych zakresach częstotliwości i stale się rozwija.

Urzeczywistnienie wielowymiarowości:  nowy człowiek ma lekkie ciało w piątym wymiarze i może sam wpływać na swój wygląd. Może albo przyjąć pseudo-fizyczne ciało (Mayavirupa) podczas odwiedzania samolotów 3D / 4D, albo żyć w swoim swobodnie wyznaczanym ciele lekkim w piątym wymiarze i wyżej. Ma stały dostęp do poziomów w szóstym wymiarze i wyżej poprzez komunikację. Jest nieśmiertelny - nie tylko jako dusza, ale także w swym widzialnym wyrazie.

Realizacja świadomości jedności:  niezgoda i dualność / polaryzacja znikają. Harmonia świadomości jedności jest naturalnym wyrazem duszy. Nikt już nie jest zainteresowany kłótniami, walkami, wojną i przemocą. Więź zastępuje bycie przeciwko sobie, solidarność wypiera konkurencyjne myślenie.

Realizacja mądrości miłosnej: Mądrość  miłosna w pełni przejawia się we wszystkich czynnościach. Ludzie kochają swoich bliźnich, ponieważ wiedzą, że siebie kochają. Sposób, w jaki traktuje się innych, traktuje siebie. Zasadniczo nie ma „innych”.

Urzeczywistnienie wolności:  wraz z końcem iluzji czasu liniowego wolność kwitnie. Kiedy wiadomo, że jest Duszą i nieśmiertelnością, strach przed oddzieleniem znika - tylko wtedy jest on wolny, ponieważ tylko wtedy bierze się pełną odpowiedzialność za swoje czyny.

Wolność poprzez edukację:  człowiek staje się wolny, kiedy jego iluzje umierają i intuicyjnie otrzymuje prawdziwą wiedzę ze światów duszy. Nie jest on już dłużej niszczycielski ani pokorny. Nie ma już sensu długie dyskusje, próby przekonania innych lub nawracanie.

Swoboda podróżowania:  nowy człowiek może swobodnie poruszać się w kosmosie, gdziekolwiek chce. Nie potrzebuje do tego statków kosmicznych, bram gwiezdnych ani skafandrów kosmicznych. Jego światy doświadczenia wibrują dużymi częściami kosmosu. Jest ich świadomy i może dodatkowo odwiedzać inne niższe zakresy częstotliwości. Już dziś wielu ludzi ma inkarnacje na innych układach planetarnych, odpowiadających im galaktykom.

Wolność poprzez sztukę i literaturę:  Człowiek w piątym wymiarze twórczo wyraża siebie, swoje uczucia, myśli, miłość i mądrość poprzez wszelkiego rodzaju sztuki sceniczne i literaturę - dla własnej przyjemności i entuzjazmu innych twórców. Wielowymiarowe istnienie w piątym wymiarze i wyższym jest prawdziwym stworzeniem.

Wolność poprzez badania:  Człowiek w piątym wymiarze jest w stanie i może swobodnie badać wszystko, co go interesuje, bez ograniczeń i uczyć wyników. Nie przeszkadzają mu środki finansowe, brak sprzętu lub przepisów, które wykluczają podejście otwarte. Badania to zatem kolejne słowo na temat stworzenia eksploracyjnego z korzyścią dla wszystkich istot. W starej matrycy było to uniemożliwione, ponieważ pewne ustalenia doprowadziłyby do przedwczesnego zakończenia eksperymentu na Ziemi.

Wolność poprzez komunikację:  Nowy Człowiek jest zdolny, chętny i upoważniony do komunikowania się za pomocą takich środków komunikacji, jak jasnowidzenie, jasnowidztwo, telepatia, czytanie zapisów akashy i odwiedzanie zakresów częstotliwości innych wymiarów. Urządzenia nie są już potrzebne w piątym wymiarze i wyższym.

Pewność duszy:  człowiek teraz wie, że jest Duszą i dlatego jest częścią Wszech-TEGO-Jest. Nigdy nie może mu się przydarzyć coś, czego nie chciałby, i byłoby to na niekorzyść jego, ponieważ działa on dla dobra całości.

Pewność intuicji i umiejętność rozróżnienia:  Intuicja - język duszy - jest jego wiecznym bezpiecznym źródłem mądrości i wiedzy. Jako dusza człowiek może intuicyjnie i bezpiecznie decydować w każdej sytuacji, co jest dokładnie dla niego i dla całości, i jest w stanie i jest w stanie to zrealizować.

Pewność wyjątkowości:  Człowiek w piątym wymiarze zna swoją unikalną konstytucję, swoje indywidualne zadania i swoją szczególną pozycję w ogólnych ramach. Wie, że każdy najlepiej przyczynia się do dobrobytu kolektywu, realizując swój unikalny potencjał. Znika biegunowość „altruizm - egoizm”. Dusza jest miłością. Miłość jest syntezą wewnętrznej i zewnętrznej harmonii.

Pewność jedności:  Pomimo pewności w swojej wyjątkowości, człowiek w piątym wymiarze zawsze odczuwa głęboki związek ze wszystkimi innymi ludźmi i istotami, z roślinami, zwierzętami i całym środowiskiem, mając pewność, że zasadniczo jest tylko JEDNA energia.

Prawo prostoty:  All-THAT-Is jest perfekcją w prostocie. Jest to energia, która została całkowicie i wyczerpująco opisana w Prawie Uniwersalnym . Prawo uniwersalne to reguła trzech -  E = E A  f   - najprostsze możliwe równanie. Wszystkie skomplikowane formuły tradycyjnej fizyki można wywodzić z Prawa Uniwersalnego. Dlatego istnieje tylko JEDNE prawo naturalne.

Każda forma złożoności jest wyrazem oddzielenia od duszy od Wszechobecnego. Złożoność jest sztuczna i wynika z ograniczonej percepcji. Prawdziwa wiedza jest zawsze prosta, harmonijna i ma przepiękne piękno. Prawdziwa nauka jest zawsze prosta i łatwa do zrozumienia. Wielość oparta jest na zasadzie prostoty.

Pewność wizualizującej i twórczej mocy:  Człowiek w piątym wymiarze wie, że jego największa siła polega na wizualizacji tego, co chce stworzyć, oraz na zdolności do rzeczywistego manifestowania tego i robienia tego natychmiast. Nie chodzi tu o tak zwane „porządkowanie kosmiczne”, głęboko materialistyczne błędne kierownictwo milutkiego ezoteryzmu.

Wizualizacja zaczyna się jako proces mentalny w logicznie myślącym, a także intuicyjnym umyśle, a następnie zostaje uruchomiona przez astralną energię odczuć i siły woli. Nie chodzi o zabawę bez zobowiązań lub po prostu swobodne wspominanie, co jest pożądane. Proces ten wymaga pełnej obecności, bezwarunkowej intencji i świadomej koncentracji. Jeśli chcesz wizualizować i tworzyć coś, musisz w pełni wspierać je emocjonalnie. To powinno być dla ciebie prawdziwą troską. Powinno to również być konieczne. Nie chodzi o gromadzenie luksusowych przedmiotów i bogactw, ponieważ jesteśmy nieśmiertelni.

Niektóre magiczne rytuały są wykorzystywane do wizualizacji i tworzenia: Na przykład koło życia, słupy światła, fontanna wolności, inwokacje lub spersonalizowane ścieżki do konkretnych projektów, takich jak miasto światła, uzdrowienie, edukacja lub centrum medytacji, portal energetyczny, oczyszczenie lub energetyzacja miejsca lub regionu. To lekka praca, którą wykonujemy od wielu lat.

Słowo magia pochodzi z języka perskiego i oznacza „coś osiągnąć”. Dzieje się tak, gdy postępujemy właściwie w danym momencie, w najlepszym możliwym miejscu, z dopasowanymi ludźmi - lub samotnie - w niezbędny sposób - zgodnie z naszą intuicją i zawsze z korzyścią dla całości.

Aquarian Age jest predestynowany do tego rodzaju pracy. Rytuały i praca w grupach są znacznie wzmocnione przez nowe energie. Nie powinniśmy ograniczać się tylko dlatego, że uważamy, że prosimy o niemożliwe. Wizualizacja polega przede wszystkim na wielkim projekcie - nie musimy zwracać szczególnej uwagi na szczegóły.

Kreacja zawsze odbywa się w teraźniejszości - wyobrażamy sobie projekt jako już zrealizowany i zadajemy sobie pytanie, jak to jest - uczucie odczuwane w tym procesie wzmacnia siłę twórczą. Prawdziwe stworzenie zawsze zwiększa postrzeganie miłości.

Wizualizacja i tworzenie naszego nowego świata jest naszym najszlachetniejszym, radosnym i najważniejszym zadaniem. Zawsze mieliśmy duży wpływ na to, jak nasze życie kształtuje nasze wewnętrzne podejście, nasze marzenia i wizje oraz nasze życie praktyczne. Stare powiedzenie: „Gdy wołasz do lasu, więc odbija się echem”, nadal jest prawdą.

Pewność TERAZ:  Wiemy: nie ma nic oprócz energii i zawsze płynie TERAZ. Piąta istota wie, kiedy coś zrobić, a kiedy się wycofać. Ta istota realizuje swój potencjał w miłości, mądrości i radości. Piąty wymiar poszerza swoją świadomość i sam staje się „Bogiem”.

Życie i działanie to świadome, twórcze BYCIE. www.stankovuniversallaw.com

79 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page