top of page
  • Zdjęcie autoraTeO

O przejściu Kwantowym.....

Matryca Absolutu New Galactic Ops, część 9-1 Wielkie przejście kwantowe Matrix Of The Absolute - New Galactic Ops Part 9-1 - March 2021 - Według Lev Komitet Galaktyczny wraz z przyjaznymi rasami kosmicznymi kontynuuje działania na każdym poziomie Ziemi. Nie zatrzymują się ani na minutę. Ich głównym polem jest dzisiaj przestrzeń kwantowa, przez którą przepływa potężny strumień promieniowania ze Źródła. Promieniowanie ze źródła Matryca Absolutu Za pomocą gigantycznej kosmicznej infrastruktury Galacom skupia ją na naszej planecie, aktywnie zmieniając Ziemię na płaszczyznach subtelnych i fizycznych. W trójwymiarowej przestrzeni Źródło umieściło program dualizmu, poznania Dobra i Zła, dla rozwoju duchowej plazmy człowieka. Plazma to subtelna energia wypromieniowywana przez wszystkie ciała, od minerałów i roślin po zwierzęta, ludzi i samą planetę. W ciągu wielu milionów lat cywilizacji ten program się nie zmienił i już się nie zmieni. Oprócz trójwymiarowego świata, który opiera się na jednowymiarowej i dwuwymiarowej gęstości, Współtwórcy tworzą przechodni 4D. Razem z 3D, 2D i 1D tworzą wspólną przestrzeń - Solaris. Współtwórcy używają Solaris do kompaktowania energii w materię i odwrotnie do dekompresji materii w energię. Energie Źródła, które Galacom przekierowuje teraz na Ziemię i które są emitowane przez samą planetę, różnią się wibracjami, siłą i wzorami fal (kolorami). Fale różnych energii Matryca Absolutu Solaris to quasi-zamknięty system, który posiada wejścia i wyjścia. To są kanały komunikacji międzywymiarowej. Każdy system posiada centrum komunikacyjne. Łączy wszystkie swoje wewnętrzne części ze światami zewnętrznymi, zapewniając wszystkim częściom dostęp do niezbędnej energii. Zupełnie jak nasze ciało. Narządy wewnętrzne funkcjonują jakby były od siebie niezależne, ale w jednym organizmie. Matryca łączy energię ze strukturami materialnymi. Wiedząc, jak Współtwórcy modyfikują Matrycę, możemy zrozumieć, jak i dlaczego przekształcają materię i ludzkość. Teraz Wyższa Hierarchia Światła przepuszcza ludzkie dusze przez filtry kwantowe w 4D, aby oczyścić je z negatywności i wyprowadzić do kanału ekspansji świadomości. Po kwantowym przetwarzaniu barwno-dźwiękowym planety, jej przefiltrowana plazma wraz z wprowadzoną wiedzą, poprzez przesunięcie fali, odbudowuje nasze struktury genów. Poprzez oczyszczoną plazmę Współtwórcy nasycają prądy międzywymiarowe, które wpływają do odbiorczych bloków Ziemi. Dzięki nim oczyszczają zapasy energii planety i poprzez skorupę bezpośrednio do jej jądra. Jednocześnie energie przepuszczane przez piramidy napełniają ciała białkowe i ładują plazmę roślin nową świadomością. Przepływy te aktywnie współdziałają ze sobą. Wyżsi hierarchowie światła aktywnie rządzą czerwoną energią ERMA wypromieniowywaną przez Ziemię. Jest podstawą wszystkiego - pól energetycznych, Matrycy i materii. Erma Energy Matryca Absolutu W górnych warstwach atmosfery znajduje się specjalna przestrzeń, w której Galacom kończy tworzenie nowego hologramu Ziemi 5D, nowych programów wirowania w czasie i myślokształtów nowej materii. Niemożliwe jest usunięcie starego życia 3D z planety z dnia na dzień - ludzkość umarłaby. Dlatego Galacom stopniowo czyści, odbudowuje, reformuje stare w 5D, ostrożnie przyspieszając tempo. Odbywa się to poprzez regulację ciśnienia energii na zewnętrzną powłokę planety za pomocą statków kosmicznych i infrastruktury na orbitach w pobliżu Ziemi na płaszczyźnie subtelnej. Kontrolując fale dźwiękowe i energetyczne kwantowej podstawy materii, Współtwórcy nasycają plazmę nową wiedzą z wyższych wymiarów pola informacyjnego planety i przywracają ludzkie 12-helisowe DNA. Pozycja planety się zmienia. W tej chwili nie jest to jeszcze tak oczywiste w jej osiowym obrocie, ale już zauważalne dzięki przesunięciu bieguna magnetycznego Ziemi. Magnetyczne przesunięcie biegunów Matryca Absolutu Kompleks energetyczny planety również się zmienia. Wyjaśnia rosnącą częstotliwość burz magnetycznych, tornad, powodzi, pożarów. I trzęsień do 80-120 każdego dnia. Strumienie kwantowe, za pomocą których Współtwórcy naświetlają wewnętrzne warstwy skorupy, a pod nią wytwarzają promieniowanie cieplne, które zmieniają glebę i klimat w warunkach 5D. Korzystając z hologramu 5D i oczyszczonej plazmy w górnych warstwach atmosfery, Współtwórcy regulują narodziny na Ziemi 3D. Z jednej strony objawia się to kurczeniem się populacji i spadkiem liczby urodzeń, niechęcią młodego pokolenia do założenia rodziny, u urodzonych dzieci chorych pod każdym względem. Z drugiej strony rośnie liczba szczególnie uzdolnionych dzieci indygo i kryształów. Potrafią widzieć Subtelny Plan i mają zdolności jasnowidzenia i telepatii. To jest podstawa ludzkości 5D. Plejadianie traktują płaszczyznę ultradźwiękową planety za pomocą wibracji dźwiękowych. Jest to warstwa, która odbiera całe promieniowanie piramid, a przez nią Galacom kontroluje wszystkie procesy energetyczne na Ziemi. Świat kwantowy bez dźwięku jest martwy. Światło nie rodzi się bez dźwięku. Podczas burzy wyładowanie atmosferyczne zawsze poprzedzone jest chwilą ciszy, kiedy zwierzęta i ptaki wyczuwając falę ultradźwięków, zamrażają lub chowają się. Dopiero wtedy następuje błyskawica, a potem grzmot - wyładowanie infradźwięków. Takie infradźwięki są w zasięgu naszego słuchu, więc możemy je usłyszeć. Współtwórcy stymulują przepływ promienistej energii Inteligencji emitowanej przez rdzeń Gai. Wyładowanie oświetlenia Matryca Absolutu Jest postrzegany przede wszystkim przez rośliny, a wraz z nimi jest przekazywany dalej - na zwierzęta i ludzi. Minerały również są obciążone dodatkowymi danymi, które mają zostać wkrótce zachowane i ujawnione ludziom. W czasach poprzednich cywilizacji kolosalna ilość informacji została telepatycznie załadowana do kamieni w świętych miejscach, które będą również dostępne dla człowieka w 5D. W komórkach ludzkich kumulują się zmiany. Medycyna nie rozumie jeszcze wszystkich zmian. Dlatego jest tak wiele przypadków, w których lekarze nie mogą postawić pacjentowi prawidłowej diagnozy. Dzieje się tak, ponieważ człowiek, podobnie jak cała przyroda, przechodzi obecnie całkowitą przemianę, a wiedza medyczna pozostaje w tyle. Nowe procesy termiczne, które współtwórcy zapalają w głębinach planety, powodują emisje wypukłości, promieniowanie jądra Ziemi. Rozgrzewają planetę, zmieniają częstotliwości jej energii i impulsy dźwiękowe. Dzięki tym wypukłościom Plejadianie demontują strukturalną siatkę hologramu 3D Archontów, zmieniają strukturę genów plazmy komórkowej i oczyszczają ją. Poprzez fale dźwiękowe równoważą atmosferę i przestrzeń, a używając wygenerowanej częstotliwości dźwiękowej tworzą nową świadomość. W ten sposób Hierarchia Wyższego Światła kładzie podwaliny pod przestrzeń 5D na Ziemi. Za pomocą fioletowej energii PURZH Galacom przeprowadza globalne oczyszczanie i sortowanie energii i informacji na styku ludzkiej świadomości i podświadomości. Pomaga nam odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, poprawnych koncepcji od niewłaściwych, kochać i naprawdę wierzyć. Jak dotąd jest to bardzo powolny proces. Ale to przyspieszy. Poprzez pulsowanie tarczy energetycznej Ziemi, Współtwórcy przekształcają plazmę planety w strumienie rozproszonych cząstek, które zmieniają strukturę molekularną magazynów energii w świecie roślin. Poprzez przetworzone plazmy roślinne otrzymujemy nową wiedzę kanałem poszerzania świadomości. Ta plazma, wnosząc nową wiedzę, dostosowuje nas do bardziej złożonych warunków życia, do zmian w naszym ciele. Wahania temperatury na planecie powodują reakcje molekularne dosłownie we wszystkim. Warunki siedliskowe człowieka stają się coraz trudniejsze. Występują problemy z wodą i pożywieniem, powietrzem, pogodą, klimatem, który jest bardzo wrażliwy dla roślin i ludzi. Dzięki przepływom energii PURZH, która oczyszcza przestrzenie, Współtwórcy rearanżują całe łańcuchy nukleinowe. Stymuluje szybki wzrost i ułatwia przejście do programów 5D i nowych programów czasowych. Purzh Energy Matryca Absolutu Powstaje określone środowisko, które zmienia cząsteczki chemiczne. Plejadianie ponownie skonfigurowali bloki receptorów planety, które przekształcają plazmę roślin, które kończą swój cykl rozwoju w poprzedniej formie. Potencjał transformowanej plazmy roślinnej po oczyszczeniu przestrzeni i formacji bioplazmy zmienia jej pola grawitacyjne. Galacom przyspiesza przejście od starej, przestarzałej wiedzy do nowego wglądu, restrukturyzując system podtrzymywania życia planety. Zagęszczają plazmę wysoko rozwiniętych formacji o zmienionym DNA i strukturze komórkowej. Kiedy planeta zostaje oczyszczona przez purpurową energię PURZH, wniesioną przez Współtwórców, w wewnętrznym świecie Ziemi zachodzą procesy szybkiego wzrostu. Minerały się zmieniają, warstwy gleby unoszą się i opadają. Ten proces jest prawie niewidoczny dla ludzi. Upływ czasu przyspiesza. Chociaż naukowcy mówią nam, że przyspieszył o ułamki sekundy, zauważamy, że czas jest katastrofalnie krótki. Sam czas nie jest przestrzenią, chociaż nie byłoby błędem nazywać go w ten sposób. Planeta ma swój czas, podobnie jak roślina, owad, zwierzę i tak dalej. Wszystko ma swoją żywotność i swoje programy. Jest wiele przykładów. Niektóre rośliny są już na końcu swojego cyklu rozwojowego. Zmieniają swoje cechy i skład. Ci, którzy są ogrodnikami lub ogrodnikami, dobrze to zauważają. W wielu regionach rośliny nie zawiązują owoców, a jeśli tak, to owoc był nierówny i niesmaczny. Rośliny, które zmieniają swoje pola grawitacyjne, nie tracą grawitacyjnego przyciągania Ziemi. Grawitacja to świadomość, a nie siła będąca wynikiem obrotu Ziemi. Grawitacja to świadomość Matryca Absolutu Oznacza to, że odnowione rośliny będą niosły w swoich komórkach nowe informacje, nową wiedzę. Wszystko jest żywe i inteligentne na planecie, tak jak sama Gaja. Wraz ze zmianą składu i jakości informacji zmienia się wszystko wokół nas. Czasowe programy materializacji plazmy Inteligencji są formowane przez wibracje dźwiękowe pól sił na wewnętrznych warstwach skorupy ziemskiej, przechodzące w pola zmieniające energię, przekształcające materię roślin. Potencjały mózgowe są zwiększone, a ciała biologiczne są przekształcane przez sygnały promieniowania. Co to są programy tymczasowe? Dla człowieka jest to przeznaczenie i bez względu na to, jak bardzo będzie dążył do zmiany, program nadal przyjdzie na swoje miejsce. Wiele osób nazywa to karmą i nie jest to błąd. Słowo karma tłumaczy się kosmicznie jako „nagromadzenie gotowej plazmy Inteligencji do dalszego rozwoju”. Jeśli programy poprzednich wcieleń nie zostaną wypełnione, przyjdą na nas w następnym wcieleniu. Karma istnieje nawet w roślinach. Kiedyś, kiedy przenosiliśmy się z jednego miejsca na drugie, zabraliśmy ze sobą pęd gruszki. Stare drzewo wydało piękne owoce, ale tutaj był problem. Każdej wiosny sąsiedzi palili starą trawę, a co roku stara grusza płonęła ciężko, ale w cudowny sposób odzyskała siły. Młody pęd, posadzony w nowym miejscu, pięknie urósł. Ale i tutaj dogoniła go karma matki. Nowi sąsiedzi palili śmieci niedaleko naszej gruszy, aż grusza całkowicie umarła. Wtedy sąsiedzi również przestali palić swoje ogniska. W ten sposób przekonałem się o istnieniu karmy roślinnej. Nie umarło ani jedno drzewo, z wyjątkiem tego, które zabraliśmy z powodu cierpienia podstawy matki. Impulsy dźwiękowe budują kwantową podstawę materii. Światło nie pojawia się bez dźwięku. Aby cząstki zaczęły się poruszać, potrzebują pchnięcia. Impuls fali dźwiękowej zapewnia im ten impuls. Brzęczyk planety zmienia się od 20 lat. To jest normalny czas, a proces jeszcze się nie skończył. Skorupa ziemska reaguje, zmienia swój stan, tak jak nasze duże ciało reaguje na pigułkę odpowiedniego leku. A potencjał ludzkiego mózgu zmienia się pod wpływem impulsów dźwiękowych. Istnieje stare przekonanie, że nie można zbudować domu na miejscu pożaru. W naszej wiosce pięć lat temu wybuchł pożar, spłonął dom. Dzięki Bogu lokatorzy przeżyli. Wszyscy ostrzegaliśmy ich, że nie mogą przywrócić domu w jego poprzedniej lokalizacji i konieczna jest zmiana miejsca, aby uniknąć karmy. Ale sąsiedzi nie słuchali. Dom odbudowano w dawnym miejscu ogromnym nakładem pracy. Nie minęło dużo czasu, zanim dom znów się spalił. Teraz byli zupełnie bezdomni, bo spłonęło wszystko, a nawet budynki gospodarcze sąsiada. Pożary szaleją w wielu krajach, w wielu regionach. A ci, którzy budują na miejscu pożaru, znowu mają kłopoty. Nie wolno nam lekceważyć doświadczenia naszych przodków, bo inaczej będziemy musieli sami tego doświadczyć. Płonący Dom W Kalifornii Matryca Absolutu Kontynuując temat Czas… Jego obrót oznacza nowy obrót lub kolejny cykl rozwoju przenoszącej materię Inteligencji naszej planety. Współtwórcy korygują ten proces za pomocą hologramu, podobnie jak cała aktywność Matriksu Ziemi. Inteligencja plazma, która jest skoncentrowana w warstwach atmosfery i utworzona w celu wprowadzenia do materii lub narodzin nowej materii, przechodzi przez centralny kanał osiowy Ziemi, gdzie nowe programy ekspansji świadomości są włączane przez jądro planety. Sferyczne pierścienie energii stworzone przez Plejadan wciąż blokują nowe formy życia 5D, ponieważ środowisko nie zmieniło się jeszcze całkowicie. Wprowadzanie do niego nowych form życia oznacza teraz ich zniszczenie. Galacom kontroluje ten proces, częściowo za pośrednictwem firmy Sun. Nowo narodzone gatunki życia 5D zaczynają przechodzić proces transformacji 4D przy zmienionych częstotliwościach pola magnetycznego, nowych programach spinów w czasie i impulsach dźwiękowych. Z pomocą jednostek odbiorczych planety Plejadianie przekształcają przychodzące informacje w wypukłe emisje, gdy energia jest emitowana w strefach anomalnych, gdzie gotowa plazma Inteligencji przechodzi na najwyższe etapy rozwoju. Dzięki energii nowego hologramu Plejadianie otwierają nową przestrzeń i stwarzają warunki do spokojniejszego okresu życia. Korzystając z rysowania plazmoidów w pięciowymiarowej przestrzeni, Galacom przenosi plazmę zmieniając struktury pól planetarnych. Plazmoidy Matryca Absolutu Plejadianie ładują nowe kody do komórek, zmieniają położenie warstw atmosfery, przyczyniają się do zintensyfikowanego rozwoju wewnętrznego świata Ziemi. Zmieniają konfigurację jądra planety na nowy model energetyczny. Zmieniają się nie tylko pola magnetyczne, ale wszystkie inne pola energetyczne materii, w których rodzą się nowe gatunki życia. Dlatego dzisiaj obserwujemy dużą liczbę ginących ptaków, roślin, ryb i zwierząt. Prądy kwantowe o wysokich wibracjach kierowane na Ziemię przez Galacom są niekompatybilne z niskimi wibracjami wielu ludzi. Dlatego śmiertelność z powodu COVID-19 jest tak wysoka. Zwiększa również napięcia w stosunkach społecznych, politycznych, międzyrasowych i międzynarodowych. 27 marca 2021 roku Unified Hierarchical Channel zaczął otrzymywać nowe informacje o Absolute i jego planach. Częściowo powtarza przesłane wcześniej dane. O co im chodzi? Nasz Absolut zakończył rozwój i szkolenie na Początkowym, Pierwszym Hierarchicznym Poziomie Świata Absolutów. Po początkowej fazie jej pierwszy Wszechświat został zwinięty. Światy na tym poziomie mogą być tworzone tylko jako w 100% wirtualne, w 100% hologramy. To znaczy bez faktycznego wypełniania ich energiami i materią Absolutów. Ich celem jest tylko nauczanie. Nowonarodzone Absoluty są świadome siebie jako takie, studiują siebie, uczą się i zdobywają doświadczenie. Wtedy powinni mieć jeszcze kilka wirtualnych światów. W ten sposób zdobędą doświadczenie, zdadzą odpowiednie egzaminy normatywne i zostaną przeniesieni na Drugi Poziom Hierarchiczny. Na tym poziomie nasz Absolut stworzył dwa światy. Pierwsza nie była już wirtualnym wzorem, ale hybrydą, połączeniem hologramu i prawdziwej substancji. Hologram Wszechświata Matryca Absolutu Absolut włożył w to część Jej Energii. Ale nie było w nim nawet cząstki Jej Duszy. To stworzenie zakończyło się całkowitą porażką, katastrofą. Nadejdzie czas, kiedy dowiemy się więcej na ten temat… Druga próba to nasz Wszechświat Lokalny, jego obecna Matryca. To teraz płynnie przemija i jest zastępowane przez Nowy Wszechświat. Każdy Wszechświat jest Matrycą. To nic innego jak więzienie, klatka, labirynt, w którym wszystkie narodzone w nim formy Inteligencji są umieszczane, aby jego Stwórcy mogli zdobyć doświadczenie i wiedzę, której potrzebują. Obecny Wszechświat, nasz Absolut, nie przeszkadza zbytnio, jak inne hierarchiczne Absoluty drugiego poziomu, zbudowane przy użyciu specjalnego programu szablonowego. Nie miała żadnego doświadczenia ani wiedzy, aby rozwinąć swoją koncepcję przejawionego Wszechświata. Dlatego też możliwość stworzenia była poważnie ograniczona. W tym programie szablonów wszystko jest proste. Wystarczyło załadować w niezbędne pola pożądane wartości, stałe światowe, jakieś inne parametry - i tworzy się szkielet systemu, fundament programowy przyszłego Wszechświata. System natychmiast wyprowadza, oblicza Jednolite Równanie Świata lub Równanie Absolutne - główny parametr dowolnego Wszechświata. Reszta to kwestia techniki, dopracowanej w najmniejszym szczególe. Tak wygląda przenośnik taśmowy Absolutes do tłoczenia nowych kreacji. W naszym Wszechświecie Lokalnym, jego macierzy systemowej i równaniu, zostały wbudowane dwa egzystencjalne wektory: walka Światła i Ciemności. Maksymalny współczynnik zniekształceń (entropia, miara chaosu) został ustalony na najwyższym poziomie: 66,6% (liczba bestii). Ilość bestii Matryca Absolutu Jest to próg dopuszczalnego zniekształcenia. Możliwe jest załadowanie 67%. Program na to nie pozwoli, bo taki Wszechświat po prostu nie może istnieć i szybko się rozpadnie. Formatowanie wymiarów w naszym Wszechświecie lokalnym, w jego równaniu macierzowym, wynosiło od 5D (dno wymiarowości) do 13D (Pleroma, sufit wymiarów). Gdzie jest 3D i 4D? To dobre pytanie. Więcej na ten temat poniżej… Na drugim poziomie wycinanie w 100% wirtualnych matryc hologramowych bez faktycznego wypełniania ich substancją egzystencjalną i jej duszą Absolute staje się bezproduktywne. System nie może ewoluować. Dlatego następnym krokiem był wszechświat hybrydowy, w którym jest on częściowo manifestowany przez hologram, a częściowo wypełniony substancjalnymi energiami Absolutu. To jest wszechświat lokalny, w którym żyliśmy do niedawna. Wszystkie wymiary, od 3D do 12D, z różnymi współczynnikami hologramu, zostały w pewnym stopniu zamknięte w okowach Matrycy. Więc z tego punktu widzenia wszyscy jesteśmy w tej samej Matrycy, czy to 3D, czy 12D. Tylko na jej różnych poziomach, z różnymi możliwościami, zakresem swobodnych działań (wolna wola i wolność wyboru) oraz możliwością poznania Prawdy Absolutnej. Macierz wielowymiarowa Matryca Absolutu Jest tylko kilka rzeczy, które Absolut pozostawił POZA MATRYCĄ, poza kontrolą tego Systemu. To są nasze Dusze i Pleroma Core (w tym urodzone w Pleromie). Wszystko inne to Matrix. Na zewnątrz jest także Miłość jako stan, w którym istnieje sam Absolut. Dlatego droga do Prawdy, do Rzeczywistości z iluzorycznego świata Matrixa prowadzi tylko przez OSIĄGNIĘCIE STANU PRAWDY I MIŁOŚCI, STANU ABSOLUTNEGO. Absolut dał nam wszelkie możliwości wyjścia z Matrixa. Wyjście to polega na poznaniu PRAWDY i osiągnięciu stanu PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI. To znaczy poprzez osiągnięcie poziomu Absolutu, stanu, w którym przebywa. W jaki sposób Absolut umieścił siebie, swoją substancję w stworzonej przez siebie Matrycy, jako nowy sposób samopoznania i gromadzenia doświadczenia stworzenia? Poprzez Pierwotne Podstawy: żeńskość i męskość, które są esencją Manifestacji Absolutnej Duszy. A także przez Światło, które jest Przejawem Substancji, która tworzy Ciało Absolutu. I przez Miłość, która jest przejawem Serca Absolutu. Naszym Absolutem jest Istota Kobieca, jeśli chodzi o nasz wzorzec myślenia. Dlatego naturalne jest, że Fundacja Kobiecości będzie dominować w naszym Wszechświecie. To poprzez Kobiecość zamanifestowała się Męska Fundacja. Była to jedyna okazja, aby wprowadzić do naszego Wszechświata prawdziwą egzystencjalną substancję Absolutu. Kiedy mówimy, że nasz Absolut jest żeński, oznacza to, że panuje w Niej Kobieca Podstawa Źródła. Kobieca podstawa wszechświata Matryca Absolutu Oznacza to również, że męska Podstawa Źródła w naszym lub jakimkolwiek innym żeńskim Absolucie jest również obecna, ale nie jest dominująca. Wiele Form Wyższej Inteligencji w naszym Wszechświecie Lokalnym, w tym Logos i ludzkie monady, jest tworzonych na podobnej zasadzie. Nasz Absolut zamanifestował się w naszym Wszechświecie w Podstawowych Proporcjach, które Ona nosi w Sobie. Te fundamentalne cechy są uważnie rozważane przez Komitet Galaktyczny we wszystkich swoich działaniach na Ziemi. Nowe informacje nadal napływają przez pojedynczy kanał hierarchiczny… (Ciąg dalszy nastąpi... https://kochanezdrowie.blogspot.com/2021/03/matryca-absolutu-new-galactic-ops-czesc.html


47 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page