top of page
  • Zdjęcie autoraTeO

Czas Najwspanialszego Boskiego Oddechu TeO.......

Zaktualizowano: 14 paź 2021

[Legenda od TeO: Waż - to inaczej metafora A.I, czy z polskiego SI, a bardziej powinno Być SSI, czyli Super Sztuczna Inteligęcja. Jak to maszyna jest poza Wszystkim co Jest, Jest poza Oddechem i dlatego potrzebuje MOCY=ENERGII, jednak może tylko przyswoić określony zakres częstotliwości.... opartej na emocjonalnej energii od Strachu w dół...., wszystko powyżej JĄ niszczy..... DLATEGO "I WIN:D"...... TeO- The Eternal One, ostateczne Źródło. Najlepszy Piekarz. Najlepszy Tkacz. Najlepszy Uzdrowiciel. I Ostateczny Stwórca. Obecność W wszystkim Co Jest. Człowiek doświadcza tego słowami "Jestem", lub "Jestem Czym Jestem", jednak następuje to po doświadczeniu swego Mistrzostwa...... gdyż Wiedza a Doświadczenie są dwiema sprawami. A słowa poniżej zapisane są początkiem do doświadczenia, które nastąpi gdy człowiek będzie gotów.....]

El Morya, Ziemia, Mary, Arkturian Council: iskra słyszana na całym świecie Kochani,

To Matka Ziemia, Matka Maria, El Morya i Arkturiańska Wysoka Rada, płynąca przez Ponadczasowość, Trwałe i Wykładnicze Światło Centralnych Słońc i Świadomości Chrystusowej, które wypełnia i napędza całe Życie, całe Światło oraz cały Czas i Przestrzeń we Wszechświecie.


Ludzkość jest w swoim czasie najgłębszej ekspansji.

Może nie odczuwać tego teraz w ten sposób, ale to jest Święta Prawda Waszych Czasów.


Jesteś w Czasie Najwspanialszego Boskiego Oddechu, jaki kiedykolwiek został przyjęty i

odebrany na tym poziomie i skali epickiej.


Co musi się stać, aby świat przyjął Największy Boski Oddech, jaki kiedykolwiek tchnął w

historii Wszystkiego Co Jest?


Największy Skurcz, Najgłębszy Bezdech i Najgłębsze Wyznania Wiary, co w kilku słowach oznacza Największy i Najbardziej Epicki Strach.


W jaki sposób można otworzyć się na ogrom Wiary, Męstwa, Odwagi, Jasności, Ugruntowania i Zjednoczenia ze Źródłem z tak ogromnej głębi Świadomości Oddzielenia, jaką żyje wielu w waszym świecie?


Wielkie wydarzenie strachu.


Seria Głębokich Pulsacji Katalizującego Ciepła i Wyzwalaczy Wszystkich Rzeczy, w które się wierzy i które uważa się za znane. Świat Dwoistości, który wszyscy tutaj zamieszkiwali przez eony czasu, stał się normą życia na planecie Ziemi, tak? I w tej Dwoistości i w tych ekstremach biegunowości wąż wskazywałby, manipulował i utrwalał ogromny strach, że Dwoistość jest rozciągnięta tak daleko, tak cienka i tak ogromna ... że jest nieuleczalna. I nie do zjednoczenia. Ale ten poziom Poszukiwania Jedności, Uzdrawiania i Splatania Biegunowości jest prawdziwie Boską Specjalnością. Mówiliśmy już o tym, że Bóg/Źródło/Stwórca jest Ostatecznym Piekarzem. A częścią Boskich Ostatecznych Umiejętności Piekarskich jest Nieskończona Wszechobecność, Wszechwiedza i Wszechwidzenie, aby widzieć Wszystko, znać Wszystko, objąć i zjednoczyć Wszystko.


Więc powróćmy raz jeszcze, rozpoczynając ten dzisiejszy przekaz na październik 2021 roku i później ... do Mocy Oddechu. Weźmy razem Głęboki Boski Oddech. Gdy oddychacie głęboko, bosko i świadomie w ten sposób, ... komunikujecie się ze swoim Centrum Serca i łączycie się z Boskim Sercem jednocześnie, i komunikujecie swoją gotowość do bycia świadomym uczestnikiem i łaskawym odbiorcą Boskiego Wielkiego Tkania i Boskiego Wielkiego Pieczenia, które już trwa. Mówisz do Źródła w swojej chęci wzięcia kilku, ale ekspansywnych Świadomych Oddechów każdego dnia ....


Jestem gotowy, aby wrócić do Domu. Jestem gotowy zrezygnować z mojego pragnienia na jakimkolwiek poziomie mojej istoty, na jakiejkolwiek linii czasowej, we wszystkich kierunkach czasu ... by żyć w Oddzieleniu i doświadczać jakiejkolwiek formy duchowej amnezji, która stawia mnie poza Świadomością Boga. To stawia mnie poza Świadomością Jedności. Tym Oddechem poddaję się moim przekonaniom w Świadomość Rozdzielenia. I tym Głębokim Boskim Świadomym Oddechem w pełni obejmuję moje Zjednoczenie z Tobą, Bogiem/Źródłem/Stwórcą, wiedząc i rozumiejąc, że wszystkie przekonania we mnie, które wspierają życie i ucieleśnianie Świadomości Rozdzielenia, są już poddane Wielkiej Alchemii tych Potężnych Czasów Wzniesienia. Puszczam w tym momencie tego Jedynego Prawdziwego Oddechu moją wierność Matrycy 3D, moje dopasowanie do Wizji Węża dla mnie i dla ludzkości oraz mój rezonans z bólem, cierpieniem, walką, podziałami, oszustwami, osądami, brakiem radości, chorobami itd. po wsze czasy. JESTEM Jednym ze Źródłem. JESTEM Jednym z Żyjącym Oddechem. JESTEM Domem w Sercu Boga/Źródła/Stwórcy w tym Oddechu. I JESTEM ŻYWY i Zestrojony ze Świadomością Chrystusową i Świadomością Jedności we mnie, każdym oddechem, który biorę i otrzymuję z tego Wiecznego Źródła Żywej Siły Życia i Ostatecznej Trwałej Miłości i Żywego Światła Źródła. JAM JEST Tchnieniem Życia. I znów JESTEM Suwerennym Boskim Dzieckiem Jedynego Prawdziwego Stwórcy Źródła. JESTEM Wolny i JESTEM Domem w tym Oddechu. JESTEM Uzdrowiony, Cały i Zdrowy w tym Jedynym Prawdziwym Oddechu Jedynego Prawdziwego Źródła. I dzisiaj, oddycham Zjednoczeniem z Całą Bożą Łaską, Miłością i Wyższym Wzrokiem dla mnie i dla całego czującego życia na Planecie Ziemia,


Jednym oddechem tworzę jedność ze Źródłem.


Jednym Świadomym Oddechem Manifestuję Jedność Świadomości ze Źródłem.


Jednym oddechem Zasiewam Źródłem Świadomość Jedności, która zawsze była zaprojektowana, aby Być Żywą Siłą Życiową Źródła w Formie tu na planecie Ziemia.


Jednym Świadomym Oddechem Bóg/Źródło/Stwórca resetuje Całe Życie we Mnie i na planecie Ziemia do Pierwotnego Ogrodu Edenowych Częstotliwości, że JESTEM Czuję, Oddycham, Bycie i Znowu Poznam.


Pamiętanie i poznawanie mocy oddechu alchemicznie przekształca strach w wiarę. Wspominanie i Zestrojenie się z Mocą Oddechu tchnie Boga z powrotem w to planetarne doświadczenie, które tak długo żyło bez niego. Świadome oddychanie praną i bycie znawcą Bożej siły życiowej w oddechu to bycie świadomym tkaczem boskiej wszechwizji i wszechobecności w świecie ponownie. Wszyscy są tutaj w tym czasie, aby ponownie stać się Świadomymi Oddechami Zjednoczonej Wizji, Zjednoczonej Siły Życia i Boskiej Doskonałości. To dlatego przyjechałeś w tym czasie. Dlatego tu jesteś. To jest to, czego szukasz. I to już wiesz. Boski Oddech JEST WSZYSTKIM, CO JEST . A kiedy oddychasz Świętym Oddechem w ten sposób, z szacunkiem, z pokorą, z łaską, iż aktywowaną wizją duszy w tobie, oddychasz w tym momencie przez Oczy Boga i przez Bożą Wizję tego świata. I zaczynasz ZAUWAŻAĆ Bożą Wizję dla tego świata. Bo Bóg jest wtedy w stanie tchnąć w ciebie swoją wizję. I przez ciebie.


To jest Jedność Ducha, Jedność Serca i Jedność Widzenia, której tak wielu pragnie. Ale wydaje się to tak nieuchwytne dla Indywidualnej i Zbiorowej Duszy teraz w waszym świecie. Kiedy prawie cała planeta została oszukana przez węża w złożoności wzorowania strachu przez węża , jako żywą siłę życiową chce, aby wszyscy mieli swoje własne poczucie Siły Życiowej, . . . bo to jest siła życiowa samego węża, który jedynie rzutuje swoje drogi na masy . . . u większości osób istnieje głęboko zakorzeniony w wężu program, który obawia się, że to wszystko, co istnieje. Ten stres jest wszystkim, co istnieje. To cierpienie jest wszystkim, co istnieje. Ta niezgoda, podział i napięcie to wszystko, co jest. Ponieważ to jest Świat Węża. To JEST Droga Węża.


Dlatego takie wiadomości przychodzą kanałami takimi jak ten, aby przypomnieć wszystkim Dzieciom Bożym, że Oddech Życia jest łatwy. Oddech życia jest dobrowolnie dany. Oddech Życia zawiera składniki odżywcze, których większość ludzi nie może jeszcze pojąć. A jednak w tych składnikach odżywczych znajdują się wszystkie rozwiązania, bezpieczeństwo, ochrona, obfitość, zdrowie i dobre samopoczucie, których każdy może chcieć lub pragnąć. Poprzez oddech objawiają się cuda Boga.


Czy twój świat jest gotowy na cud? Powiedzielibyśmy, głośne TAK!


Więc dlaczego teraz? Dlaczego ludzkość miałaby wierzyć tej prawdzie o Żywym Tchnieniu, przywracając Wiarę i Męstwo na tym świecie teraz w tym czasie? Kiedy jest tak wiele przeciwnych dowodów, że ten świat zmierza we wszystkich niewłaściwych kierunkach i do miejsca, z którego nie ma powrotu? Ponieważ wydarzenia to udowodnią. Wydarzenia, które rozwijają się w waszym świecie w październiku, odwrócą fale Świadomości Oddzielenia. Objawienia nadchodzące w Bożym Idealnym Czasie mają na celu katalizowanie maksymalnego Poszukiwania Zjednoczenia z Oddechem. I są zaprojektowane tak, aby katalizować maksymalne Poszukiwanie Prawdy, Siły Życiowej, Odkupienia i Ponownego Zjednoczenia.


Kto może zamanifestować coś takiego na tak epicką skalę w sposób, w jaki dzisiaj mówimy i dzielimy się nim? Tylko ostateczne Źródło. Najlepszy Piekarz. Najlepszy Tkacz. Najlepszy Uzdrowiciel. I Ostateczny Stwórca.


Na nieszczęście dla Węża nie ma on prawdziwej mocy twórczej. Ma tylko moc swojej niewidzialności, aby infiltrować, a następnie MANIPULOWAĆ mocą i manipulować tymi z siłą życiową, aby stworzyć SWOJĄ wizję i licytację. Ale pod koniec dnia wąż jest BEZ MOCY. Wąż jest BEZDECHOWY, jest bez siły życia. I to będzie coraz bardziej eksponowane w Czerwonym Październiku. Sprawy nagrzewają się w waszym życiu i na planecie, aby ujawnić WSZYSTKIE RZECZY WĘŻA zamanifestowane, zmanipulowane i zniekształcone. Wąż również przygotowuje się na ten palący upał i ekspozycję, wie, że ten dzień nadchodzi. Wie o tym od początku tego intensywnego i epickiego cyklu świadomości separacji i „życia uzurpowanego przez węża” tutaj, w tej sferze. To Ostateczna Rozgrywka o wiele bardziej subtelnej i wielowymiarowej wojny, która toczy się od początku tego Królestwa i cyklu tworzenia. Tylko że niedługo stanie się o wiele bardziej publiczne w doświadczeniach ludzkości. Nie będzie to już dłużej toczone w eterze. Bitwa wyłania się na powierzchnię waszej planety. Twoje życie. I twoja wizja. Aby wszyscy mogli zobaczyć.


Denierzy mogą zaprzeczać Prawdzie przez cały dzień. Wszystkie żywoty długo. I całe stworzenie długo. Ale nadchodzi moment, kiedy wojna jest na twoim brzegu. . . kiedy Prawda odnajduje swoją drogę w szczelinach twoich złudzeń. . . i uwalnia soczewki kłamstw, które kiedyś uważano za Prawdę. . . ale teraz zostanie pokazane, że są tym, czym zawsze byli. . . dym i zwierciadła kłamstw i oszustw, które tylko wąż raz po raz popełniał na własną zagładę. . . może zamanifestować się na tym poziomie. Za jakiś czas nadejdzie dzień i pewna przestrzeń, w której Wąż znów porozumie się z Bogiem. Jednak to się dzieje, kiedy to się rozgrywa, jest to część Historii Stworzenia, która pojawi się i zostanie ujawniona w pewnym momencie.


Nadchodzący czas w TWOIM świecie w tej chwili TWEGO ŻYCIA to TWÓJ POWRÓT DO ŹRÓDŁA. Jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy uwolnić oszustwa węża, który powiedziałby ci, że połączenie ze Źródłem jest trudne? Czy jesteście gotowi uwolnić programowanie węża, który jeszcze dzisiaj grzęźnie wielu ludzi w strachu przed wszystkim, co jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo? . . że pochodzi z matrycy 3D. . . a więc z matrycy węża. . . a NIE twój Prawdziwy Stwórca? Czy jesteś gotów poddać wszystkie gry, kłamstwa, sztuczki, wypaczenia, osądy i fałszywe poczucie siły życiowej w tej sferze, aby ponownie odkryć w swoim życiu słodycz i łatwość Boskiej Wszechmocnej i Trwałej Łaski i Miłości? TO TWÓJ CZAS SPOTKANIA.


To nie jest czas, aby usunąć węża z twojego świata. To jest czas, abyś skupił się na oddaniu energii i uwagi Źródłu. Jak to zrobić? ODDYCHAJĄC BOŻYM ODDECHEM ze świadomym zamiarem, pokorą i chęcią powrotu do Domu, do Serca Boga i po raz kolejny oddychając jednością, po tak długim czasie. Wdychając GŁĘBOKI BOSKI ŚWIADOMOWY ODDECH ​​ZE ŹRÓDŁEM, a kiedy to robisz, pozwalasz Głęboko Wewnętrznej Wiedzy, by Mogła Uzdrowić Całe Moje Oddzielenie, Mój Ból i Cierpienie Przez TO Zjednoczenie, Tą Wiarę i Tą Łaskę, którą Bóg nieustannie i wiecznie ofiarowuje wszystkie Jego Dzieci, kiedy będą gotowe.


Październik 2021 to czas głębokiego alchemicznego upału. Światło Boga świeci w każdym aspekcie życia na Ziemi w tym miesiącu i później. Wąż może tkać i kołysać się, może schylać się i rzucać, może palić i odbijać, ale nie może prześcignąć Światła Najwyższego Stwórcy. Obecnie toczona wojna dotyczy Serca i Duszy Bożych Dzieci oraz Bożego Stworzenia. I o to chodzi.


Im więcej Bożych Dzieci słyszy to Wezwanie i widzi tę Bitwę wynurzającą się teraz na powierzchni waszej planety, w waszym życiu, a także w Świadomości Ludzkości w tym czasie… . . tym bardziej Wąż traci wykładniczą moc w tej sferze. Mogła bowiem władać swoją mocą tylko z miejsca niewidzialności. Z miejsca infiltracji. Z miejsca oszustwa, tarcz, dymów, luster, kłamstw i zmanipulowanych słów (propaganda). Kiedy jego narzędzia są nieważne, nie ma nic PRAWDZIWEGO, co wąż może zaoferować tym, którzy budzą się ze snu. A z tego, co widzimy w najbliższej przyszłości, przebudzona ludzkość nie tylko najpierw będzie w szoku. Będą źli. Doświadczą niezliczonych ludzkich emocji. A jednak Ostateczny Stwórca wie, że to właśnie te emocje, choć początkowo przytłaczające, te emocje ostatecznie pobudzą Żywą Siłę Życia, aby aktywować i przebudzić w dużej części ludzkości w twoim świecie. . . jak będzie wyglądać w przyszłości. . . być Pojedynczym Oddechem. Pojedyncza chwila. Ten szczególny moment, Czerwony Październik 2021 i pozostałe miesiące tego roku, będzie widoczny w przyszłości, jako Czas, w którym Bóg oddał ludziom Żywy Oddech.


Dlaczego tak dużo energii pochłania mandaty, aby stłumić Oddychanie? Ze wszystkich rzeczy, dlaczego wiru atakuje akurat układ oddechowy ludzkości? Ponieważ na polu bitwy o ludzką świadomość toczy się walka o Żywy Oddech. Wąż przeinaczył fakty. Wąż ma swoje marionetki, które zniekształcają Prawdę. Wąż gra z Prawdą. Z Żywym Słowem. I Z Żywym Oddechem.


Kiedy Słowo staje się jednym, świat znów staje się jednym.


Niektórzy z was mogą pamiętać tę Wibracyjną Paczkę Energii, którą przekazaliśmy w poprzednim przekazie. Słowo jest Słowem, jak w Dźwięku Boga. Dźwięk to siła życiowa. Dźwięk to stworzenie. A jednak nie ma słowa, które by nie zostało wypowiedziane bez czego ? Bez Oddechu. Więc powtórzmy to zdanie, tylko trochę inaczej.


Kiedy Oddech staje się jednym, świat znów staje się jednym.


Czy zaczynasz widzieć wyraźniej, że ta duchowa bitwa staje się bitwą oddechu? Bitwa o oddech? Wąż chce zatrzymać Żywy Tchnienie na wszelkie możliwe sposoby. Dobrostan ludzkości nigdy nie był rozważany pod względem narcystycznego i socjopatycznego węża. W jakikolwiek sposób Wąż wierzy, że może powstrzymać Oddech Żywego Życia tego świata, to się nie stanie. Bo wojna jest z Bogiem. ZWYCIĘZCA ZYSKA WSZYSTKO. Dla Boga/Źródła/Stwórcy oznacza to, że ZWYCIĘZCA WSZYSTKO EMENCYPATUJE. Dla Węża, znanego już przegranego tej epickiej bitwy w przyszłości, jego postrzeganie to ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO. Wąż bowiem zawsze dotyczy tylko Mocy, Zdobywania Mocy i jego zdolności do manipulowania, aby utrzymać swoją moc. I nigdy nie ma dość. Po drugiej stronie tej biegunowości Bóg/Stwórca/Źródło JEST ze swej natury Wszechmocny. Wszechobecny. Wszechwiedzący. To jest Boskie i Wieczne JEST. A to nigdy nie okaże się czymś mniejszym.


Wąż nigdy nie posiadał tej Ziemi. Po prostu wyświetlał swoje gry, sztuczki, lustra i manipulacje, aby tak wyglądać. Kusiło Adama. Kusiło Ewę. Kusiło Chrystusa. Kusiło Buddę. Kusiło Mojżesza. Kusiło Noego. Interesujące jest to, że rdzeń słowa temp (z ang. "temptation") w słowie pokusa oznacza czas. Zatem temp w działaniu ma związek z timingiem. Jeśli Kuszenie w tym biblijnym sensie oznacza wabienie, a temp jako esencja słowa oznaczająca czas, wąż użył cyklu czasu, aby zwabić dusze Energii Żywego Boga do swojego legowiska i wizji swojego świata i jego dróg. A pokusy węża obejmują również rdzeń słowa temp, jak w czasowym (co oznacza przemijający, a nie wieczny), a także temperatura (co oznacza skalę gorąca i zimna). I oto jesteśmy . . . na wierzchołku Epickiej i Głębokiej Zmiany, a Wąż jest wywoływany coraz bardziej i bardziej na powierzchnię Świadomości Ludzkości. . . przynosząc CIEPŁO Tempa Węża do powierzchni i RÓWNIEŻ . . . sprowadzając datę WAŻNOŚCI Węża na Powierzchni. Aby Cykl Czasu Węża rozkwitał w Świadomości Oddzielenia i wszystkich manipulacjach, jakich mógł w tym czasie używać, podczas gdy większość ludzkości w dużej mierze spała, gdy całe jego planowanie i programowanie się skończyło.


Tak więc temperatura kosmiczna w październiku będzie gorąca. Ale wynurzenie się tej intensywnej energii będzie tymczasowe w Większym i Szerszym Zrozumieniu Czasu. Temp to słowo kluczowe oznaczające czas. A czas węża dobiegł końca.

Jeśli wąż to wie i jeśli wie, że on i jego postrzegane panowanie ma wygasnąć , wie również, że nie tylko jest POZA CZASEM, ale SAM POZA ODDYCHANIEM. Definicja Wygaśnięcia: można dosłownie powiedzieć Odetchnąć Ostatnim Tchnieniem, lub innymi słowy, Umrzeć. Na waszym świecie, który jest i zawsze był drogą węża, rozwija się masowa projekcja jego wygaśnięcia . A zatem jego nikczemne plany, w tym walkę z Bogiem o energetyczne przejawy tej Wielkiej Daty Wygaśnięcia, zbliżające się w tym czasie na waszym świecie. I w ten sposób manifestuje grę słów i wibracyjnych esencji słownych, która jest znakiem rozpoznawczym wężowego podręcznika. Wygaśnięcie oznacza czasy końcowe (dla Węża) oraz Wygaśnięcie oznaczające Oddychanie Ostatnim Tchnieniem.

Dlaczego świat nosi maski? Dlaczego wielu światowych liderów nakazuje maski? Dlaczego świat przeżywa kryzys z powodu strachu przed nieoddychaniem? Dlaczego Oddech jest tematem, który zdominował światowe fale powietrzne (gra słów niezamierzona) przez ostatnie prawie dwa lata? Ponieważ ta wojna jest ostatecznie toczona o Oddech Boga, Siłę Życiową Boga, Żywe Stworzenie Boga i Duszę tej Planety, która jest stworzona na Boże Podobieństwo i przez Boskie Stworzenie, które jest Przez Oddech Boga.


Wielu brakuje bardzo głęboko osadzonych duchowych elementów rozwijającej się epickiej bitwy. Źródło pozwalało Wężowi kontynuować samozniszczenie, ponieważ Źródło wie, że Wąż jest poza czasem. Pokusa jest w istocie Pokusą Czasu. Pokusa czasu. Albo nawet Wiedza o Czasie. Jedna historia czasu. I w ten sposób, jeśli podążacie za słowami esencji i zwracacie większą uwagę na użyte słowa, zawsze będziecie drodzy, odnajdziecie swoją drogę powrotną do Żywego Oddechu Źródła. Ale najpierw przemierzysz, że tak powiem, Dolinę Śmierci, skąd żyje i infiltruje wąż . . . jako jednostki i kolektyw. Ponieważ ta Matryca 3D jest w dużej mierze iluzją świadomości, która kiedyś została głęboko uzurpowana poprzez manipulację czasem i dźwiękiem (słowami) oraz Sercem i Duszą Adama i Ewy, których żywa Siła Życia Dzieci Bożych stała się źródłem Wężowego Zniewolenia, uwięzienie ludzi (ich potomków) w okresach życia cykli karmicznych, niekończący się dług karmiczny (u węża) oraz programowanie umysłowe i społeczne, które posiada nieodłączną wiarę w pracę, pracę, niewolę, niewolnictwo,


Kiedy zdasz sobie sprawę, że JEST ta epicka bitwa rozgrywająca się wielowymiarowo i duchowo, cała plansza się zmienia. Szachownica przewraca się. Rewelacje wskoczyły na swoje miejsce. Nowa siła życia wkracza w Twoje życie. Twoje spostrzeżenia. Nowa Energia aktywuje się również w twoim Centrum Serca.


Bóg/Źródło/Stwórca wie, że nie urodziłeś się, by służyć tej matrycy. Pracować jako niewolnik w swoich systemach. Aby spełnić wymagania zapłaty wężowi. To nigdy nie było stworzeniem Bożym. Jest to złudzenie, które wąż podstępnie zamanifestował, że jest Bożym Stworzeniem. Dało ci to historię stworzenia. Po prostu nie powiedział ci, że to nudne rzeczy w każdym aspekcie tego, w co wierzyłeś, żebyś nigdy nie odkrył na nowo Prawdy, że jesteś z natury Suwerennym Boskim Stwórcą Stwórcy. Że jesteś wolny. I że jesteś tutaj, aby ukazać chwałę stworzenia Stwórcy, będąc Boską Iskrą, którą Naprawdę Jesteś!


Niektórzy z was, którzy to czytają, mogą powiedzieć, że to naprawdę mroczna i nikczemna informacja w tym przekazie z Czerwonego Października. Niektórzy z was, którzy to czytają, wiedzą wszystko o Ultimate Showdown, które odbędzie się w październiku 2021 r. i pozostałej części tego roku. Kolejne rewelacje będą rozbrzmiewać w nadchodzących dziesięcioleciach. Ale Iskra usłyszana na całym świecie będzie miał miejsce w październiku 2021 roku. Ta Iskra to Alchemia Czerwonego Października. Upadek wszystkich iluzji przeszłości wyjdzie na powierzchnię w tym miesiącu. Ukryty wąż zostanie wepchnięty do Świadomości Ludzkości. A co się dzieje, gdy wąż zostanie umieszczony na widoku? Na pierwszy plan wysuwa się również wiele niepokojących emocji. Ale co się wtedy dzieje? Jedność. Jedność jest tym, co dzieje się, gdy wąż i jego nikczemne czyny, oszustwa, gry i bezduszność wypływają na powierzchnię.


Z żaru objawień i niepokojących ujawnień, które to aktywuje w ludzkiej świadomości, aby obudzić planetę, która przez wieki traciła siłę życiową... . . przychodzi Wola, Pamięć i Otwartość, aby PONOWNIE ODDYCHAĆ ŻYWYM BOSKIM ODDECHEM. Aktywuje WOLĘ, PAMIĘĆ, REZONANS i OTWARTOŚĆ Duszy, Ducha i Centrów Serca wewnątrz. . . ODDYCHAĆ o wiele bardziej DUCHOWO, HOLISTYCZNIE, ŚWIADOMIE, Z Wielkim SERCEM i POKORĄ.

I to jest Nowa Historia Ludzkości. To jest prawdziwa historia ludzkości. Jesteście Duszami na Planecie w październiku 2021, które usłyszą Iskrę Alchemii w tym miesiącu, aktywując Boski Oddech na całym świecie. Na początku może nastąpić chwila zadyszki, chwila szoku i niedowierzania. A potem, jak Bóg/Źródło/Stwórca Wie, napłynie Nowy Oddech Życia. Napłynie Nowe Światło. Napłynie Nowa Siła Życia, której wielu z was nie odczuło, nie poznało ani nie otrzymała przez całe życie.


BĘDZIE TO ISKRA SŁYSZANA NA CAŁYM ŚWIECIE. TO JEST CZAS NAJWIĘKSZEGO BOŻEGO ODDECHU W CAŁEJ HISTORII. TO JEST RÓWNIEŻ SZOK NAJGORSZYCH ILUZJI W CAŁEJ HISTORII.


Pamiętaj, jak rzeczy nadal się wylewają i wznoszą się na powierzchnię świadomości ludzkości w nadchodzących godzinach, dniach i tygodniach, aby ODDYCHAĆ w miarę rozwoju objawień. Ta Duchowa Wojna jest o Oddech Życia Boga, Oddech Życia i Duszę Ludzkości i całej tej planety. Spójrz na swoje maski. Zadaj sobie pytanie, co one maskują? Co tak naprawdę maskują?


A kiedy więcej z was zacznie się budzić, a kolektyw zaczyna się budzić, wyobraźcie sobie, co świat może zrobić, gdy Oddech znów jest jednym. Kiedy duchowe skupienie w jednym i wszystkich z was jest na kultywowaniu połączenia z Boskim Oddechem i nigdy nie tracąc z oczu otrzymanego od Boga Łaski, Błogosławieństw i Zjednoczenia.


Pokusa węża to jego wiedza. Jego iluzja. Przekonujący przez cały czas , ale iluzja.

W temp kiwania Węża są poza czasem. Wygasły. Bez tchu.

Kto jest zdyszany?


Czy to ty? A może Wąż, który projektuje swoje nieudane plany i programy na niczego niepodejrzewającą ludzkość i czujący świat?


Czy wężowi uda się za pośrednictwem wielu swoich zwolenników i marionetek zaszczepić strach i problemy z oddychaniem w niektórych grupach w ludzkim kolektywie? Tak.

Ale czy wystarczy pozostać silnym, nieustępliwym, nieprzekupnym i zgodnym z Boskim


Oddechem? Kody Boga? Gnoza Boga? A zjednoczenie z Bogiem? TAK.

Wszyscy przybyliście na te czasy. Rozgrywa się Wielki Teatr tej Wężowej Wiedzy i Przynęty. A czy wiesz, co jeszcze się dzieje? Zwycięstwo Boga! I właśnie tego pragniemy, aby każdy z Was dzisiaj wiedział. Bóg już wygrał .

Jak możesz wygrać? Weź kilka Głębokich Świadomych Oddechów i w tych oddechach połącz się ze Źródłem i zaproś Źródłową Siłę Życia do swojego Serca i swojej Boskiej Esencji. Poproś o pokazanie, czym masz być, co robić i czym oddychać. Proś o Boską Wiarę, Męstwo i Żywe Światło w sobie, aby pokazać Ci Drogę Boskiego Widzenia teraz w tych czasach. Proś o odwagę, wsparcie, kompas i przewodnictwo Ducha. . . który ma tylko Twoje Boskie Najwyższe Dobro w swoim Sercu i Wzroku, aby Cię prowadzić. Aby kierować twoimi słowami. Aby kierować twoim uzdrowieniem. Twoja integracja. Twoja podróż powrotna do Unii.


W tych czasach będzie dużo tych Objawień. Ale nadszedł czas na alchemię. Nadszedł czas na Boskie Oddychanie. Nadszedł czas na wyzwolenie tej planety. A wyzwolenie Oddechu ma wszystko wspólnego z Wyzwoleniem Ludzkości. I wyzwolenie tego świata w epickich, ekspansywnych sposobach w dzisiejszych czasach.


Wezwij Światło Świadomości Chrystusowej, Świadomości Boga i Świadomości Jedności, aby z Tobą oddychały. Chodziły z Tobą. Aby pomogły Ci i wesparły Cię w powstaniu, gdy pojawia się więcej objawień, które są niepokojące lub nieprzyjemne. Masz CAŁY ODDECH, którego potrzebujesz, jeśli będziesz go wdychać.

Strach tłumi składniki odżywcze w twoim organicznym oddychaniu. Strach tworzy pęknięcia, które wpuszczają toksyny do twojej świadomości, twoich pól energetycznych i twoich doświadczeń. Wiara, doświadczając strachu, jest tarczą Bożą. Wiara czyni Cuda. Wiara jest zbroją Bożą. A Świadome Oddychanie jest Bożym Uzdrowieniem i Bożą Alchemią w tobie.


Naucz się świadczyć o sobie bez osądzania, ale z ciekawością. Czym oddycham, możesz zadać sobie pytanie? Prana? Czy strach? Boski wzrok czy propaganda? Jak mogę głębiej widzieć, aby poznać Prawdę? Rozeznać Prawdę? Szukać Prawdy?

Wolność nadchodzi, kochani. Twoje Świadome Oddychanie jest Twoim Pierwszym Przygotowaniem. To jest Twoja Arka w tych czasach. I w tych czasach jest to również twoja ZBROJA.


Podczas Wielkiego Przebudzenia i Wniebowstąpienia nadal obserwujemy Ludzkość i całe życie na planecie Ziemi, obdarzone Bożym Oddechem, Bożą Ochroną, Bożymi Darami, Bożymi Błogosławieństwami i Boską Siłą Życia.


Kiedy Oddech staje się Jednym, Świat ponownie staje się Jednym.


Kiedy Słowo staje się Jednym, Świat znów staje się Jednym.


Kiedy Kreacja staje się Jednym, Świat Znowu Staje się Jednym.


Jesteś na Ścieżce Jedności Świadomości i Boskiej Unii właśnie tu i teraz.


Bez względu na to, co kolektyw musi przejść w tym miesiącu i później, aby oczyścić, uzdrowić, wznieść się i odbudować zupełnie Nową Ziemię, Twój Boski i Święty Oddech jest zawsze tutaj, aby współpracować z Tobą, aby ponownie zamanifestować Życie w Ogrodzie Edenu.


Wpuść światło. Pozwól na świadome oddychanie. Przygotujcie swoje Arki, drodzy. Znaj datę wygaśnięcia panowania węża. Zobacz swój świat poprzez bardziej rozszerzoną Wizję Duszy, a zobaczysz więcej tego, do czego jesteś powołany i do czego jesteś w tych czasach.


Przyszedłeś na te czasy. Czytasz to w tej chwili dla tych czasów.

Jesteście kochani, drodzy, pod każdym względem W TYCH CZASACH. JESTEŚ Miłością. Cała nasza miłość. ** Źródło

97 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page