top of page

EKSPANSJA ŚWIADOMOŚCI

Legenda:


Gnost - Nasze "kreatywne rozwiązanie", gnost jest częścią nas, która rozwiązuje problemy wykraczające poza możliwości umysłu. Gnost jest teraz ponownie przebudzony po tym, jak był w stanie uśpienia przez dłuższy czas. (wariant "Dei Un Gnost")


Shaumbra - Określenie, używane przez Tobiasza dla grupy ludzi przedostających się przez proces duchowego przebudzenia.

Tobiasz mówi nam o terminie pochodzącym z czasów Yeshua ben Joseph (Jezus), kiedy ludzie (wielu to Esseńczycy) gromadzili się na duchowych spotkaniach. W luźnym tłumaczeniu ze starego języka hebrajskiego, pierwsza część słowa Shaumbra brzmi "shau-home", co oznacza dom lub rodzinę. Druga część terminu brzmi "ba-rah," co oznacza podróż i misję. Gdy połączyć oba terminy razem, otrzymamy "shau-home-ba-rah", co oznacza rodzinę we wspólnej podróży i doświadczaniu. W czasach biblijnych, słowo "shaumbra" oznaczało również szal lub chustę, noszone przez kobiety lub mężczyzn. Miały one charakterystyczny szkarłatny kolor, który sygnalizował innym, iż jest czas spotkania. (wymawia się "shom-bra")


Wy jesteście świadomością. Jesteście świadomością, która ma unikalną tożsamość. Dostaliście tą rzecz, którą nazywamy – którą nazywacie – duszą, jako Duch. Nie wszystkie istoty mają duszę. Drzewa, planeta Ziemia, większość zwierząt nie mają duszy tak jak wy. Dusza jest także kluczem do tworzenia. Jesteście istotą z duszą. Jesteście świadomością.

Wasza percepcja świadomości była ograniczona przez długi czas, szczególnie od chwili, kiedy jesteście na Ziemi. Nawet aniołowie w nie-fizycznych wymiarach i krystalicznych wymiarach i anielskich wysokich wymiarach mają ograniczoną świadomość. Stopień tych ograniczeń zależy od wielu różnych czynników, ale będąc tutaj na Ziemi celowo ograniczyliście swoją świadomość.


My mówimy, że egzystujecie w stanie zawieszonej świadomości, ponieważ, kiedy ponownie otworzycie siebie, macie wszystkie te dostępne energie, energie świadomości, które wpłyną z powrotem do was. Co czyni to trudnym do wyjaśnienia czy mówienia o tym, to fakt, że nie są to myśli umysłu, a wy zostaliście bardzo zaprogramowani i wytrenowani – przez siebie – by udawać się do myśli umysłu. Myśli umysłu są bardzo ograniczoną częścią świadomości, ale z nimi właśnie pracowaliście, w nich staliście się zaawansowani i w ten właśnie sposób ograniczyliście siebie samych.Więc, w jaki sposób wychodzimy poza myśli umysłu? To jest trudne. To jest wielkie pytanie. W jaki sposób dostajemy się do wysokich poziomów świadomości? W jaki sposób odpuszczamy te bariery i warstwy świadomości? W jaki sposób wpuszczamy te standardy nowej świadomości bez odrzucania ich przez mózg? Wszystko to są dobre pytania, wszystko to są rzeczy, nad którymi wy, będący teraz na Ziemi, pracujecie. Większość ludzi pracuje nad podstawowymi rzeczami, takimi jak równowaga męskiej i żeńskiej energii. Wy pracujecie teraz nad takimi rzeczami jak rozszerzona świadomość, tak rozszerzona, że wychodzi poza myśl umysłu. To jest bardzo trudne i czujemy teraz waszą energię. W jaki sposób możecie wyjść poza myśl umysłu? Jesteście tak uwięzieni w umyśle, w jaki sposób możecie się niego wydostać?Doświadczymy tego dzisiaj. W tej bezpiecznej i świętej przestrzeni zamierzamy wziąć standard, użyć Technologii Standardu w stosunku do czystej świadomości.

Teraz, powstaje wyzwanie: będziecie próbowali to wyrozumować – ale nie będziecie w stanie. Brzmi to nieco jak gnost, i tak jest. One są ze sobą powiązane. Są krewnymi. Czysta świadomość nie ma agendy, ale ma pasję. Czysta świadomość ma klarowność. Czysta świadomość nie potrzebuje kierowania ani kontroli. Jest w ciągłym stanie ewolucji i wzrostu. Czysta świadomość jest antytezą konfliktu. Pomówimy o konflikcie za chwilę. Czysta świadomość jest poza opisem myśli umysłu, ale może być odczuta. Może być doświadczona.Weźmy teraz ten standard. My wszyscy pracowaliśmy w tle, aby przygotować się do służenia wam dzisiaj, żeby doświadczyć standardu czystej świadomości. Małej jej cząstki. Potrzebujecie tylko małego jej kęsa. Nie musicie jednorazowo chwycić ją całą, to by rozwaliło wam mózg. Ale, tylko przedsmak, tylko kropla, tylko poczucie.

Wasi Korespondenci, Hossaf, Oseo, ja, Tobiasz, pracowaliśmy, aby wprowadzić to dla was dzisiaj. Teraz, nie próbujcie. Nie próbujcie w tej chwili. Po prostu pozwólcie jej się wśliznąć. Ona jest przecież wasza. Nie nasza. Wasza.


Eksplorujcie ją przez chwilę…

Czujcie ją…

Wdychajcie ją…


Teraz wydarza się interesująca rzecz, ponieważ testowaliśmy to z małą grupą przedtem: Wasz umysł stara się to zrozumieć, stara się ja zdefiniować. Wasz mały komputer mózgowy pracuje jak szalony, u wielu z was. I to jest w porządku, nie próbujcie tego powstrzymywać. To sztuczne powstrzymywanie. Nie chodzi o powstrzymanie tego, chodzi o wyjście poza. Wyjdźcie poza to. Wykorzystajcie tą chwilę, aby poczuć ten standard świadomości.

Często umysł stara się to porównać z czymś innym, stara się odnieść to do czegoś innego. W taki właśnie sposób działa umysł. On jest relacyjną bazą danych. Więc, umysł stara się odnieść tą nową energię świadomości do czegoś: ptaka, promienia słońca, koloru, złotej monety. To wszystko jest właściwe. To jest początek. Nie próbujcie się tego pozbyć.

Weźcie głęboki oddech. A teraz pozwólcie temu standardowi czystej świadomości łagodnie wniknąć, łagodnie wejść do środka. I znowu, to jest wasza świadomość. Ona nie należy do nas. Jest wasza. Ta pojedyncza perła świadomości, kiedy pozwolicie jej wejść do waszej rzeczywistości, ma potencjał odnowienia i podniesienia na wyższy poziom całej reszty waszej świadomości. Ona ustanawia standard. Ona ma czystość i równowagę. Ona jest w stanie ekspansji, ciągłego odnawiania się. Ma klarowność i nie jest obciążona starymi wzorcami. Więc teraz wchodzi do waszego życia jako standard, rzucając refleks na każdą inna część waszej świadomości.Wejdźmy na chwilę do tej innej części waszej świadomości. Ta inna część waszej świadomości jest w waszym mózgu, w waszym umyśle, w tej relacyjnej bazie danych, którą macie. Świadomość, w której teraz egzystujecie jest oparta na systemach wierzeń bardziej niż na czymkolwiek innym. Jest ciągiem systemów wierzeń: wierzeń w dobro i zło; Boga; jaźń; ludzkość; wierzeń w to, jak mocno możecie siebie popychać; jak inteligentni możecie być; wszystkie te rzeczy. Miriady systemów wierzeń na górnym poziomie, które następnie idą w dół, aby tworzyć fizyczną rzeczywistość i w końcu wasze doświadczenia w tej fizycznej rzeczywistości. Tak więc, kiedy ten standard świadomości wychodzi z tych zawieszonych wymiarów, wymiarów, do których nie udawaliście się przez długi czas, i schodzi w dół, pozwólcie mu, przez chwilę, promieniować na każdy z waszych systemów wierzeń. Pozwólcie mu promieniować na każdą myśl, jaką dzisiaj mieliście. Na każdą myśl, jaką dzisiaj mieliście. Pozwólcie mu promieniować na każde doświadczenie, jakie dzisiaj mieliście, bazowane na waszych myślach i waszych wierzeniach. A teraz, pozwólcie temu standardowi świadomości promieniować na resztę waszych potencjałów tego dnia. Na resztę waszych potencjałów. Myślicie, że wasz dzień jest już z góry ustalony, myślicie, że wiecie, co będzie zawierała reszta waszego dnia. To jest wierzenie i to was ograniczało. Teraz pozwólcie waszej czystej świadomości promieniować na potencjały reszty tego dnia.Celowo i mądrze, ten proces promieniowania Technologii Standardu pracuje powoli. Pracuje w takt rytmów i cykli, które mają miejsce. Rytmów waszej biologii, rytmów waszego umysłu. Wasz umysł podąża za określonym i celowym zestawem rytmów. Technologia Standardu pracuje w takt rytmów słońca i księżyca, rytmów Ziemi, rytmów planet. Nie jest ona przez nie kontrolowana, ale współgra z nimi. Wasza ludzka tożsamość jest produktem ubocznym rytmów i wzorców: wierzeń, myśli i doświadczeń. Tak więc, Technologia Standardu świadomości, czystość świadomości, jest tak mądra, że wie jak pracować z tymi rytmami. Rozumie, że rytmy te w swoim rdzeniu także chcą ewoluować. Także chcą powiększać swoją świadomość. Tak więc, Technologia Standardu świadomości nie wchodzi i nie rozsadza starych wzorów i rytmów. Ona pracuje z nimi. Ona promieniuje pod rytmami waszego fizycznego ciała, wiedząc, że wasze ciało jest we wzorcu cykli i wchodzi w ten cykl razem z wami. A następnie, kiedy już tam jest, zaczyna pomagać rozwijać ten cykl. Może pomagając temu cyklowi zrozumieć, że nie jest już potrzebny. Jesteście teraz w cyklu starzenia. Jako anielska istota w fizycznym ciele jesteście w cyklu śmierci. Od momentu swoich narodzin jesteście w tym cyklu do śmierci, we wzorcu do śmierci. Więc, ta świadomość – wysoka świadomość w Technologii Standardu – wchodzi, znajduje to wierzenie w śmierć, ten wzorzec śmierci, a następnie wchodzi współczująco, bez użycia siły, nawet bez agendy, i po prostu promieniuje. Więc, ten wzorzec, w którym jesteście, ten wzorzec śmierci, zaczyna czuć się nieco inaczej, zaczyna odczuwać siebie inaczej. I zamiast identyfikować się jako śmierć, jako wierzenie w śmierć i w końcu doświadczenie śmierci, mówi on: ”Czy jestem jeszcze potrzebny? Czy śmierć musi oznaczać koniec? Czy śmierć, kiedy znam siebie, musi być strachem?” I widzicie, jak ten prosty kęs wysokiej świadomości zaczyna zmieniać wszystko, nawet na najniższym poziomie, małym cyklu.Ta świadomość, ta piękna świadomość wchodzi do waszego cyklu finansowego dostatku. Czy zauważyliście, że wasze życie ma wzorce finansowego… niektórzy nazwaliby to „przypływu-odpływu”, inni nazywają to: „Mam pieniądze, a następnego dnia jestem spłukany”. Działacie w tych wzorcach. Ustaliliście te wzorce. Wasze systemy wierzeń, a następnie wasze myśli, tworzą to doświadczenie. Ale ta wysoka świadomość może siedzieć tam w środku tego cyklu. Powiedzmy, że jesteście teraz w dolnej fazie cyklu. Ta świadomość tam wchodzi. Nie próbuje go zmieniać. Nie próbuje go atakować, w przeciwnym razie mielibyście wewnątrz siebie wielką bitwę. Ta wysoka świadomość, wasza wysoka świadomość, jest bardzo mądra i po prostu promieniuje. Po prostu tam wchodzi.

Pozwólcie jej na chwilę, tej czystej świadomości wejść wprost do cyklu dostatku.

Ta energia dostatku ma swoją własną tożsamość – ma świadomość. Wasze wierzenia, wasze myśli i wasze cykle dotyczące dostatku mają świadomość. Energia uformowała się w tożsamość i jest nazywana „waszym dostatkiem”. Jest częścią was, chociaż czasami działa tak, jakby nie była. Więc, ta wysoka świadomość wchodzi tam i promieniuje. Po prostu siedzi tam… współczująca i akceptująca, i obserwująca te cykle, te poruszenia, te pragnienia i ograniczenia… i promieniuje.


Promieniuje prawdą.

Promieniuje wolnością.

Promieniuje innym potencjałem.


I w końcu, z tą Technologią Standardu świadomości, wasze stare cykle, wasza stara tożsamość w świadomości dostatku zaczyna siebie pytać: „Kim ja jestem? Kiedy zaakceptowałam tą ideę, że pieniądze są złem? Kto wcisnął mi to, że pieniądze są ograniczone?” Widzicie, co się dzieje? Technologia Standardu nie wchodzi i nie próbuje niszczyć. Wchodzi i próbuje zdefiniować na nowo. Próbuje zaprezentować większy i wspanialszy obraz, szerszą świadomość. Teraz, wydarza się interesująca rzecz. Wasza świadomość dostatku zaczyna wątpić w siebie, a wy wiecie jak to jest, kiedy zaczynacie wątpić w siebie. Wszystko wydaje się rozpadać. Ściany zaczynają się obsuwać w dół. Czasami czujecie się zupełnie nadzy, jakby wszystko wam zabrano. Nie zabrano. Po prostu pozwoliliście starej formacji świadomości, aby się zmieniła. Czasami czujecie się obnażeni. Czasami czujecie się zagubieni. Czasami czujecie, że wasza tożsamość została utracona na zawsze. To jest tylko przejściowa rzecz. To jest ewolucja świadomości. To jest zmiana świadomości.Częścią tego problemu wchodzenia w Nową Energię, o której mówicie, której pożądacie, której szukacie, jest to, że kiedy ona wchodzi tak jak teraz, to także panikujecie. Idziecie także w rozsypkę. Czasami wpadacie w lęk. To jest po prostu ewolucja świadomości, która ma miejsce. Czy możecie tak sobie zaufać, aby wiedzieć, że nie rozpadniecie się na kawałki? Nie zniszczycie siebie samych. Nie stworzycie takiego wewnętrznego konfliktu i bitwy wewnątrz siebie, że wysadzicie siebie w powietrze. To się nie wydarzy.Ta świadomość, która wchodzi z Technologią Standardu, ta czysta świadomość, jest bardzo mądra. Ona jest wami. Dlaczego mielibyście chcieć zniszczyć samych siebie? Ona jest bardzo zrównoważona. Ona rozumie siebie, swoją tożsamość. Rozumie siebie tak dobrze, że wie, iż nawet nie może próbować uformować tożsamości, która jest zamknięta w jakimś miejscu. Ona nie może uformować tożsamości. Widzicie, ta nowa świadomość, ta Technologia Standardu, ten czysty płatek świadomości, nie będzie próbował ustanowić siebie jako tożsamości, która jest zamknięta sama w sobie. Widzicie, to jest jeden z waszych lęków.Widzieliście, co się wydarza, kiedy świadomość wchodzi do tej ziemskiej ludzkiej rzeczywistości i formuje siebie. Świadomość stara się następnie zdefiniować siebie, a potem chronić siebie. To jest to, co robią ludzie. Anielska energia, czysta świadomość, która przyszła na Ziemię w fizycznej formie, najpierw stara się stworzyć tożsamość i trzyma się jej za wszelką cenę. Po drugie, chroni siebie wciąż i wciąż. Ta wasza nowa wysoka świadomość nie pragnie tego robić, nie ma w żadnym wypadku takiego pragnienia, aby się zdefiniować. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że… w oparciu o przeszłe doświadczenia i w oparciu o to, w jaki sposób ewoluuje energia, zdaje sobie sprawę, że traci najwyższe doświadczenie i świadomość, jeśli zamknie siebie w tożsamości, jeśli wy zamkniecie siebie w tożsamości. Tak więc, wy, ta wyższa świadomość, która wchodzi teraz do gry, nie ma pragnienia, aby definiować i ochraniać siebie.Tak, to jest obnażenie się. Tak, dla tego starego ludzkiego aspektu, który utrzymywał starą ludzką świadomość siebie, jest to przerażające. Jesteście przyzwyczajeni do wchodzenia, życie po życiu, tworzenia tożsamości wciąż i wciąż i wznoszenia murów, bronienia siebie. Tutaj, nowa świadomość, nowe ja wchodzi bez tego wszystkiego. Stara jaźń, przywykła do wyzwań i szorstkości tego świata.Wejdźcie na chwilę – biorąc Technologię Standardu świadomości – wejdźcie na chwilę i popatrzcie na świadomość istnienia na Ziemi, świadomość wierzenia w kreowanie tożsamości w fizycznym ciele. Teraz weźcie swoją promieniejącą energię i pozwólcie jej być częścią tego cyklu, tego cyklu inkarnacji, tego cyklu tworzenia tożsamości.

Wdychajcie przez chwilę. Poczujcie to w waszym ciele… waszym umyśle… waszej świadomości… Czy naprawdę było konieczne tworzenie tych wszystkich tożsamości? Czy było konieczne tworzenie tych tożsamości i chronienie ich, zamykanie ich w jednym miejscu? Niech ta czysta Technologia Standardu Świadomości wejdzie w tą część waszej świadomości, która tworzy wasze tożsamości. Pozwólcie jej wejść współczująco, bez użycia siły, bez próby narzucania zmiany. Pozwólcie tej świetlistości wysokiej świadomości rzucić jej nową energię na świadomość starej energii, która budowała tożsamości i obserwujcie, co się wydarzy. Poczujcie, co się wydarzy.Świadomość jest niesamowitą rzeczą. Może ona się rozciągnąć, może rozszerzyć się na inne wymiary, inne poziomy. I znowu, to nie są linearne poziomy, są one wielowymiarowe. Byliście skupieni tutaj na kilku tylko aspektach świadomości, zgodnie z waszym projektem i wyborem. Ale powiedzieliście: „Teraz jest czas, aby pójść dalej. Teraz jest czas, aby eksplorować nową świadomość, ale nie poprzez myśl umysłu. Nie poprzez myśl umysłu. Poprzez uczucia, poprzez odczucia, poprzez wyobraźnię, poprzez gnost”.

Więc, to jest ta odpowiedź. Gnost kreuje swoją własną odpowiedź, i tą odpowiedzią jest gnost. W jaki sposób wychodzicie poza myśl umysłu? W jaki sposób dostajecie się do tych całkiem nowych poziomów świadomości? W jaki sposób odwieszacie zawieszoną świadomość? Patrzymy na was. Używamy tego przykładu, wielkiej bańki energii, wspaniałej bańki energii. I w centrum ta energia jest aktywna, jest żywa, jest świadomością. Punktem świadomości skupionym na rzeczywistości 3D. Ale reszta tej bańki energii świadomości, którą jesteście, jest zawieszona. Reszta jest zamrożona i nieożywiona, zatrzymana.Interesujące są te paralele pomiędzy waszą świadomością i świadomością w anielskich wymiarach. Mówiliśmy o tym dawno temu, że wszystko doszło do punktu zatrzymania. Świadomość doszła do punktu zatrzymania. Nie mówimy tu o fizycznej aktywności, mówimy o tym, że ekspansja świadomości doszła do punktu zatrzymania. Wy tutaj jesteście mikrokosmosem, mikro-przykładem tego w waszej własnej rzeczywistości. Macie zawieszoną świadomość wszędzie wokół was. Próbowaliście wydostać się z ograniczenia waszej świadomości poprzez myśl umysłu i to samo w sobie jest cyklem, który prowadzi z powrotem do samego siebie. Innymi słowami, cały czas jesteście na tym kółku chomika. Nigdy nie osiągniecie waszych wyższych poziomów świadomości poprzez myśl umysłu. Było to jednym z wyzwań i frustracji dla ludzkości przez wieki, dla filozofów i dla naukowców i dla eksploratorów i nawet dla wielu twórczych typów. W jaki sposób wchodzi się w te rozszerzone stany świadomości?Niektórzy z was brali zmieniające umysł narkotyki, aby tam dotrzeć, ale interesującą rzeczą było to, że tylko oszukiwaliście swój własny umysł. Rozszerzaliście swoją świadomość, ale był to trick dokonywany na sobie. Był to wasz umysł mówiący: „Cóż, oni chcą, żebym zrobił tu coś innego. Chcą, żebym się rozszerzył. Używają jakichś chemikaliów, żeby napędzić tą ekspansję”. Ale, to było ciągle poprzez umysł. Dlatego nazywają to doświadczeniem rozwalającym umysł [mind-blowing experience] My zamierzamy pójść inna drogą, Shaumbra. Tą drogą jest gnost. Ta droga prowadzi poza myśl umysłu na nowe poziomy świadomości, które będą wam służyć na wiele różnych sposobów. Na tej drodze zauważycie natychmiast dwie rzeczy…Te dwie rzeczy, które zauważycie, kiedy w to wchodzimy – kiedy wy w to wchodzicie: Efektywność. Mówiliśmy o efektywności z grupą, pierwszą grupą Nauczycieli, z którą siedzieliśmy na plaży jeziora wielu energii (odnosi się do Jeziora Tahoe). I powiedzieliśmy: „Zauważycie, jak efektywność wkracza w wasze życie. Nowa efektywność we wszystkim jako rezultat gnostowania do wyższej świadomości.” I muszę tutaj podkreślić: kiedy mówię wyższa świadomość, niektórzy z was myślą natychmiast, że staniecie się inteligentniejsi. Ale staniecie się głupsi, zanim staniecie się inteligentniejsi! Nie mówimy tu o myśli umysłu. Świadomość udusi się, albo wejdzie w stan zawieszenia, jeśli będzie kierowana myślą umysłu. Zamierzamy wyjść poza umysł. Tak więc, co się wydarzy, kiedy zaczniecie kontynuować używanie tego nowego standardu świadomości, wprowadzanie go do waszego życia – będziecie stawać się o wiele bardziej efektywni. We wszystkim. Wyższe poziomy świadomości są z natury bardziej efektywne. Niższe poziomy czy „utknięte” poziomy są bardzo powolne, bardzo niezgrabne. Z nimi mieliście do tej pory do czynienia. Z nimi zgodziliście się pracować. Te nowe poziomy świadomości będą efektywne na skalę, którą trudno umysłowi zrozumieć. Umysł pracuje według swoich własnych cykli i wzorców i ograniczeń. Ta nowa świadomość wchodzi i zapewnia efektywność. Więc, jak to praktycznie pracuje dla was? Będziecie o wiele bardziej efektywni na poziomie waszej energii fizycznej. I znowu, nie stanie się to z dnia na dzień. Będzie to bardzo piękny rozwój. Będziecie potrzebowali mniej snu, mniej jedzenia, wasze ciało będzie o tak wiele bardziej efektywne.Używacie umysłu do wielu rzeczy i to jest piękne. To bardzo praktyczna rzecz. Jest to niezbędne w fizycznym ciele. Musicie mieć umysł. Umysł robi tak wiele, aby gromadzić informacje. Ale wasz umysł stanie się bardziej efektywny. Teraz umysł – kiedy zadano wam pytanie czy zagadkę – umysł pracuje… staramy się wymyślić dobry przykład. Umysł wystrzeliwuje energie na wiele różnych stron na tym samym planie świadomości; i wychodzi na zewnątrz, aby znaleźć odpowiedzi; i wystrzeliwuje te, jakby to powiedzieć macki, żeby znaleźć miejsce, gdzie przechowywane jest rozwiązanie. Tak jest w świadomości opartej o myśl umysłu. I robienie tego wymaga ogromnych ilości energii. On musi wysłać całe zespoły tych macek czy też wypustek energii. I kiedy czuje, że znalazł odpowiedź czy też rozwiązanie, sprowadza następnie te wypustki energii razem i zaczyna je oceniać czy też analizować. Mówi: „Czy to jest właściwa odpowiedź?” Możecie czuć, jak on pracuje. Możecie czuć, jak wasz umysł obrabia te dane. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma pełnego konsensusu, ale jest wystarczający energetyczny konsensus, aby sprowadzić tą ideę czy też rozwiązanie. Teraz wiecie już ile jest sześć plus sześć. Dwanaście. Ale żeby otrzymać tą odpowiedź, wiele czułek energii musiało wyjść na zewnątrz i analizować i przeglądać i oceniać, a następnie sprowadzić to z powrotem – a przecież to jest łatwe pytanie!

Teraz, efektywność Nowej Energii dla umysłu polega na tym, że nie musi on wysuwać tych wszystkich czułek, żeby znaleźć odpowiedź. Odpowiedź już tam jest. Już tam jest, i ta odpowiedź po prostu się pojawia.Staniecie się bardziej efektywni emocjonalnie. Ogromne ilości waszej energii są wydatkowane na emocje. Emocje są niczym więcej niż poruszeniami energii. Wielkimi poruszeniami. Niektóre z tych poruszeń są bardzo trudne, niektóre są cudowne. Przekonacie się, że wasze emocje nie potrzebują tych trudnych poruszeń, które miały przedtem, żebyście czegokolwiek doświadczyli. Ogromne ilości energii były wydatkowane na płacz, na śmiech, na wyciągnięcie jakiejkolwiek emocji. Te emocje czasami… aby użyć analogii, czy kiedykolwiek próbowaliście podnieść samemu duży materac? To jest trudne. Nie chodzi nawet o to, że jest ciężki. Jest miły i miękki, oczywiście, ale nieporęczny. Wasze emocje są bardzo podobne – bardzo trudne. Są obciążające. Ciężko się z nimi obchodzić. Czy możecie sobie wyobrazić efektywność i klarowność w waszych emocjach? Kiedy nie musicie wydatkować na nie ogromnych ilości energii? Wasz intelekt. Wasz intelekt, jak powiedzieliśmy, wymaga ogromnych ilości energii do działania. On jest już tym zmęczony. Istnieje lepszy, bardziej wydajny system intelektualnej obróbki. Kiedy pozwalacie Technologii Standardu wysokiej świadomości aby weszła… bez forsowania, bez oczekiwań, ale zdając sobie sprawę, że to jesteście wy w najwyższej formie waszej istoty… zmieni to cały system. To jest ta dobra wiadomość. Zła wiadomość? Zmieni to każdą część waszego systemu.Ludzie mają tendencję, żeby błagać o coś innego w ich życiu, ale przeklinają zmiany. Wydaje się to sprzeczne. Kiedy przechodzicie przez ten proces wydajności energii… (teraz Cauldre chce, żebyśmy dodali tu przypis, ponieważ mówiliśmy ostatnio z pewną grupą na ten temat i wtedy, jakbyście to powiedzieli, gówno uderzyło w wentylator). Wszystko zaczęło się rozpadać – a przynajmniej tak się wydawało. Ale czy naprawdę? Czy też po prostu rzeczy ewoluowały i zmieniały się? Kiedy wchodzicie w tą efektywność nowej energii w każdej części waszej istoty, stójcie za niskim murem i obserwujcie, jak przychodzą te zmiany. Zauważcie różnice. Zauważcie, że zwykliście coś robić w jeden sposób, ale teraz naturalnie wydarza się w to inny sposób. I chcemy teraz podkreślić. To naturalnie zaczyna się wydarzać w nowy sposób. Nie musicie projektować od nowa tych procesów. Nie musicie przebudowywać siebie, to po prostu zaczyna się wydarzać. To zaczyna się wydarzać, ponieważ pozwoliliście Standardowi na wejście. W tym przypadku, Standardowi Świadomości. W przypadku waszego ciała, Standardowi Biologii.O tym właśnie będziemy mówić w następnych Shoudach: o Standardzie Nowej Energii, który jest wzajemnie powiązany ze Standardem Świadomości. Będą też, oczywiście, Standardy Technologii i Edukacji i wszystkich tych ważnych obszarów, o których mówiliśmy. Standard Świadomości już tam jest. Jest gotów do wejścia. Próbowaliście wprowadzić go intelektualnie. To się nigdy nie wydarzy w ten sposób. To kwestia pozwolenia, aby wszedł naturalnie, pozwolenia, aby wszedł poprzez gnost.Wykorzystajmy znowu tą chwilę, teraz jako grupa, jako grupa Shaumbry. Wprowadźmy czystość świadomości Shaumbry, potencjał, który był w eterze, potencjał, który w zawieszeniu czekał na wejście. I dla Shaumbry na całym świecie, dla Shaumbry, która przyjdzie później, wprowadźmy ten nowy Standard Świadomości Shaumbry dla wszystkich.

Jak ją wprowadzamy? Nie myślą umysłu. Po prostu gnostem. Ona jest, i ona się zjawia, we właściwym czasie, we właściwym miejscu zgodnie z waszym pragnieniem i waszym wyborem. Istnieje nowa świadomość Shaumbry. Istnieje już od jakiegoś czasu, ale była zamrożona. Czekała na was, a wy czekaliście na nią. Pytacie: „Co ona zrobi?” Ja mówię: doświadczcie tego. Odkryjcie to. Ta koncepcja Technologii Standardu, Shaumbra, jest tak piękna, tak prosta. Tak prosta jak wzięcie fragmentu świadomości i pozwolenie mu na promieniowanie w tej rzeczywistości. Wzięcie zdrowej komórki i pozwolenie jej na promieniowanie w waszym ciele. Wzięcie fragmentu czegokolwiek, co wybierzecie i użycie tego jako standardu, przykładu, przewodnika. To jest bardzo proste.Będziemy iść bardzo szybko z tą Technologią Standardu, ale nie będzie się to wydawało szybkie. Będzie wiele ruchów energii, ale nie będzie się wydawało, że jesteście bardzo zajęci. Zauważycie zmianę, zauważycie nowe, ale nie będzie to oznaczało już konieczności zniszczenia starego, szczególnie, jeśli zaakceptujecie, że ma miejsce proces odnowy i nie będziecie próbowali zanalizować go na śmierć. To właśnie wpędza was w problemy. Tak często te zmiany zaczynają mieć miejsce, a wy analizujecie je ponad miarę. One są częścią ekspansji świadomości. Wy jesteście świadomością. Tym właśnie jesteście. Jesteście świadomością. Pierwszorzędną rolą waszej świadomości było bycie świadomym samego siebie, ale nigdy zamykanie tej Jaźni w pojedynczej tożsamości. Jesteście świadomością, która wychodzi daleko poza to, z czego zdajecie sobie teraz sprawę, daleko poza to, co umysł może pojąć. Ale ona tam jest. Była po prostu zawieszona, czekała, aż do teraz.To był zaszczyt dla mnie, Tobiasza, dla Hossafa, Oseo i waszych Korespondentów podzielić się dzisiaj tym doświadczeniem w tym punkcie świadomości z wami.

I tak jest.


47 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page