top of page
  • Zdjęcie autoraTeO

Świadomość jest substancją wszystkiego, co istnieje.


Drodzy czytelnicy, wiedzcie, że nasze wiadomości płyną do was strumieniami światła i miłości z zamiarem pomocy wam w osiągnięciu poziomów duchowej świadomości, których szukacie i na które jesteście duchowo przygotowani.


My po tej stronie widzimy was jako silnych i odważnych, którzy wybraliście inkarnację, aby uczestniczyć w procesie wznoszenia się ziemi. Trzymanie się mocno najwyższej świadomości prawdy przez cały czas pomoże ci uniknąć nieumyślnego wciągnięcia w wiry chaosu i strachu, które są ci prezentowane na wszystkich poziomach i ze wszystkich kierunków w tym czasie.


Być może zauważyłeś, że zakupy lub wycieczki z tłumami sprawiają, że czujesz się wyczerpany. Dzieje się tak dlatego, że stałeś się coraz bardziej wrażliwy na energię, więc jeśli lub kiedy zapomnisz o utrzymaniu się w centrum, twoja osobista energia po prostu dopasuje się do ludzi i miejsc wokół ciebie, z których niektóre mogą nie mieć silnie rezonującej natury.


Wszystko, co jest fałszywe, gęste, stare i wciąż ukryte, musi wypłynąć na powierzchnię, aby mogło zostać zauważone i rozpoznane przez większość, a nie tylko przez tych, którzy przebudzili się i łatwo pojęli błąd wielu powszechnie akceptowanych praktyk. Osiągnąłeś poziom duchowej świadomości, który pozwala ci się cofnąć i obiektywnie obserwować, ponieważ nie zgadzasz się już z wierzeniami i koncepcjami, które uformowały większość światowych praw, reguł społecznych, tradycji itp.


Dzisiejsze czasy na ziemi reprezentują proces związany z duchowym przebudzeniem świata, które dla ludzkich oczu może wydawać się regresem. Tak jak ludzie oczyszczają stare, gęste energie z przeszłości, tak samo Ziemia musi oczyścić się z ciężkich energii, które zostały zmagazynowane w niej i na niej przez eony i robi to poprzez pożary, powodzie i klęski żywiołowe, których jesteście teraz świadkami.


Tysiące lat osobistej i zbiorowej aktywności opartej na trójwymiarowym myśleniu z motywem zdobywania, brania i posiadania bez względu na koszty dla innych lub samej ziemi stworzyły i pozostawiły na całym świecie kieszenie gęstej energii. Zbrodnie przeciwko ludom tubylczym, wojny między wszystkimi krajami i wewnątrz nich, brutalne działania między zwykłymi ludźmi oparte na koncepcji separacji na całym świecie pozostawiły po sobie energie, które muszą zostać oczyszczone.


Ludzie z powodu ignorancji fałszywego systemu wierzeń zaczęli błędnie wierzyć, że są szczytem inteligencji z mocą do wykorzystywania i nadużywania czegokolwiek lub kogokolwiek, co nie pasuje do ich wąskich koncepcji poprawności, użyteczności lub korzyści finansowych. Zapomnieli, że sama ziemia i całe życie na niej są żywymi wyrazami Boga, które należy rozpoznać, kochać i wspierać jako aspekty JEDNEGO. Trzeci wymiar to najniższy szczebel bardzo wysokiej drabiny.


Kolektyw musi budzić się i budzi się, gdy jest świadkiem coraz większej liczby „klęsk żywiołowych”. Wielu głęboko cierpi z powodu tych wydarzeń, ale zanim na świecie pojawi się więcej światła i świadomości, Ziemia musi najpierw uwolnić się od ciężkiej i gęstej energii, która pozostaje na niej zmagazynowana w różnych miejscach. Te polany są niezbędną częścią duchowej ewolucji Ziemi.


Dawno temu dusze ugrzęzły w niższych energiach i stały się gęste/materialne, tworząc świat, w który ludzie uwierzyli, że jest prawdziwym i jedynym światem. Wiara w dwie moce i separację to jedyna rzecz, która oddziela ludzi od rzeczywistości. Niech twoja praca polega na rozpoznaniu fałszywych przekonań, które pojawiają się w twoich myślach i działaniach, nie przez stawianie im oporu lub walkę z nimi, ale przez pełne miłości i delikatne rozpoznanie ich takimi, jakimi są, a następnie zamienianie ich na prawdę.


Ogromnym i trudnym krokiem dla poszukiwaczy prawdy jest zrozumienie, że świat materialny składa się z nisko rezonujących, fałszywych interpretacji rzeczywistości – duchowej kreacji. Na początku ludzkiemu umysłowi bardzo trudno jest to zaakceptować, a ci, którzy słyszą o tym po raz pierwszy, zwykle sprzeciwiają się, wyśmiewają i odrzucają tę ideę, dopóki w późniejszym czasie, w życiu lub w okresie zmagań zacznie mieć sens pozwalanie im na to. otworzyć się na więcej.


Wy, którzy znacie głębsze prawdy, będziecie coraz bardziej pomagać innym w zrozumieniu tego, co dzieje się w tym czasie, zarówno osobiście, jak i globalnie Nie szukajcie ludzi, którzy mogliby doradzać, nauczać lub ratować, ale po prostu pozwólcie swojej energii przyciągnąć do siebie tych, którzy są w zgodzie z nim stara się dowiedzieć więcej.


Osoby oświecone nie są już pracownikami Światła w tym sensie, że zawsze myślano o pracownikach Światła w przeszłości, ale przekształciły się one w posiadaczy Światła. Wy i wielu z was już znajdujecie się w sytuacjach, w których bez planowania lub osobistego wysiłku pomagacie nowo przebudzonej osobie (często osobie, której najmniej się spodziewacie) zrozumieć, co czuje, czego doświadcza i dlaczego.


Waszą wewnętrzną pracą jest poznanie, praktykowanie, zaufanie i pozwolenie, aby każda nowa ujawniona prawda stała się waszym stanem świadomości. Teraz wiesz, że jesteś pełnią Boga w ekspresji i dlatego nie musisz już dłużej szukać na zewnątrz zdrowia, obfitości, harmonii, pokoju, inteligencji itp. Nie jesteś cząstką Boga, jesteś całością Boga.


Ponieważ wszyscy ucieleśniają pełnię Boga, żadna osoba nie może mieć mniej niż inna. Twoja uczciwość nie oznacza, że ​​ktoś inny musi być nieuczciwy, a twoja obfitość nie znaczy mniej dla innych. Nie ma nic innego – każda cecha Boskiej Świadomości/Boga/Źródła lub skrzypiec nie ma znaczenia, ponieważ to, co nazywasz TO, już jest, zawsze było i zawsze będzie esencją twojej istoty.


Niezależnie od tego, czy dana osoba zdecyduje się wierzyć, że jest to jej wolny wybór. Ewolucja duchowa to nic innego jak podróż każdej jednostki w kierunku osiągnięcia świadomości JEDNOŚCI. W grę wchodzi wiele wcieleń doświadczeń edukacyjnych i wiele różnych ścieżek, ale wszystkie prowadzą do tego samego miejsca, ponieważ nie ma innego miejsca.


Dlatego każdy duchowy pielgrzym w końcu dociera do miejsca, w którym musi przestać wierzyć w potrzebę szukania, przeszukiwania, odprawiania ceremonii, błagania i próśb o coś z dala od Boga, lub robienia czegokolwiek, nawet medytowania, aby stać się tym, kim już są. Te narzędzia są ważnymi krokami na większości duchowych ścieżek, ale kiedy już rezonujesz z JEDNOŚCIĄ, przekraczasz potrzebę czegokolwiek, co ma przyciągnąć do siebie Boga.


Kiedy osiągniesz świadome uświadomienie siebie, że jesteś harmonią, kompletnością i całością – nie jednością z nią, ale faktycznie JESTEŚ nią, możesz zacząć manifestować się w twoim życiu jako rzeczy układające się na swoim miejscu bez wysiłku, właściwa osoba we właściwym czasie, itd. Świadomość Boskiej inteligencji zamanifestuje się jako coraz głębsze zrozumienie i wiedza. Świadomość, że całe życie jest JEDNYM ŻYCIEM, wyraża się zdrowiem.


Umysł interpretuje indywidualną świadomość zewnętrznie na poziomach, które osoba może pojąć, co sprawia, że ​​umysł jest substancją tego, co zewnętrzne. Prawda musi przejść od bycia intelektualną wiedzą do rzeczywistego stanu świadomości, zanim umysł będzie mógł wyciągnąć ją w rozpoznawalną formę. Świadomość jest substancją wszystkiego, co istnieje.


Zapytaj siebie; „W co wierzę, że tak się czuję? Co przez większość czasu uważam za prawdziwe w moim myśleniu?” Bądź czujny i szczery w stosunku do swoich myśli, ponieważ umysł jest zawsze zajęty robieniem tego, co miał zrobić, będąc drogą świadomości – ale czego?


Wszyscy poważni poszukiwacze duchowi muszą poważnie traktować prawdę – TERAZ. Jako Boskie Istoty jesteście twórcami i nie możecie już postrzegać prawdy jako po prostu interesującej rozmowy do dyskusji lub odrzucenia opartej na koncepcjach trójwymiarowych.


Co decydujesz się stworzyć dla siebie i dla świata?


Niezwykle łatwo jest zostać zahipnotyzowanym przez media, przyjaciół i rodzinę, grupy, zorganizowaną religię itp. Wszyscy chcą, abyś wierzył tak jak oni, ponieważ wierzą, że mają prawdę. Większość wierzy, że wierzysz tak, jak oni, dla twojego własnego dobra, ale to jest miejsce, w którym musisz mocno tkwić w swoim poznaniu.

Nie oznacza to bycia niegrzecznym lub złym na kogoś, kto próbuje nawrócić cię na jego przekonania, ale raczej, że szanujesz go, ponieważ równie dobrze może wypełniać ważny aspekt ich własnego duchowego kontraktu. Oznacza to jednak, że możesz grzecznie powiedzieć „Dziękuję za twoją opinię, ale postanawiam to zrobić”. Albo właściwie nic nie mów, pozostając skoncentrowanym na swojej najwyższej świadomości. Kiedy nauczysz się ufać swojej jedności ze Źródłem, znacznie łatwiej będzie po prostu pozwolić wydarzeniom na świecie kręcić się, podczas gdy pozostaniesz skoncentrowany i spokojny w oku burzy. Twój spokój zostanie zauważony przez tych, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania, a niektórzy będą chcieli do ciebie dołączyć. Nie podejmując żadnego zewnętrznego wysiłku, aby ocalić świat, w rzeczywistości robisz to samo, będąc Światłem-Rzeczywistością. Jeden z Bogiem to większość. Nie poddawajcie się kochani. energia jest teraz bardzo intensywna. Możesz mieć dni, kiedy czujesz się wyczerpany, odczuwasz mdłości i ból bez konkretnego powodu. To intensywność energii o wysokiej częstotliwości, którą integrujesz, z kolei zmusza stare energie do uwolnienia i oczyszczenia, powodując intensywne, ale tymczasowe objawy w ciele fizycznym. Umysł ludzki nie do końca rozumie, co się dzieje i często interpretuje ten proces jako problem. Rób to, co musisz. Odpoczywaj tak, jak czujesz, że musisz, nawet jeśli są dni, kiedy musisz spać i nic nie robić. Pozwól, aby bolesne emocje, które mogą się pojawić, przepływały i wypływały bez oporu i bez dawania im mocy. Kochaj i opiekuj się swoim ciałem fizycznym, zamiast gniewać się na nie za to, że wydaje się, iż cię zawiodło. Wszyscy praktykowaliście kochanie innych w urzeczywistnianiu Jedności, ale często wykluczaliście siebie. Trudno jest zignorować trójwymiarowe koncepcje o tym, co składa się na wartość, piękno i kochanie, ponieważ stały się one podprogowe, płynące z wielu kierunków. Bądź czujny, aby nigdy nie akceptować ani nie pozwalać im wpływać na kochanie i szanowanie siebie jako JA. Ewolucja duchowa nie pozwala ci na powrót do bycia osobą, którą byłeś w poprzednim stanie świadomości, gdy sytuacja staje się ciężka. Gdy drzwi świadomości się otworzą i zaczną wchodzić wyższe prawdy, automatycznie rozpuszczają poprzednie niższe energie rezonujące. Dziękujemy za twoją pracę nad wprowadzeniem ziemi w nowe światło, nową świadomość i nowy, wyższy wymiar. Widzimy was, kochamy was, jesteśmy z wami, bo jesteśmy wami drogie dzielne dusze. Jesteśmy Grupą Arkturian za pośrednictwem Marilyn Raffaele na Onenessofall.com

17 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page